Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una campanya informarà els establiments comercials sobre la normativa que els regula

Escoltar

Una campanya informarà els establiments comercials sobre la normativa que els regula

La llei va adreçada a la defensa i la protecció dels drets dels consumidors

L’Ajuntament, a través del Servei de Família, iniciarà demà una campanya d’inspecció als establiments comercials per millorar el compliment de la normativa que regula aspectes del comerç minorista i de la prestació de serveis als consumidors, com l’exposició dels preus de venda i de l’horari o la tinença dels fulls de reclamació, entre d’altres. Així com també defensar els drets dels consumidors i usuaris i prevenir la imposició de sancions.


 

Els establiments comercials estan regulats, entre d’altres, per la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Les obligacions d’aquesta llei, adreçades a la defensa i la protecció dels drets dels consumidors, van ser exigibles a empreses i entitats afectades, un cop passats els sis mesos de l’entrada en vigor. I per als empresaris de microempresa o de petita o mitjana empresa el termini d’adaptació va ser d’un any.

 

El 2011 l’Ajuntament va dur a terme continuades sessions informatives adreçades als professionals del comerç i serveis, per informar-los de les modificacions normatives que afectaven a les seves àrees.

 

Aquesta campanya té la finalitat d’informar i assessorar els comerciants per aconseguir un millor compliment de la normativa que els pugui afectar i fer un seguiment del grau d’acompliment de la normativa, en:

 

. El control de l’exposició dels preus de venda al públic als establiments.


. El control de l’exposició de les etiquetes de normalització dels productes, com per exemple en les fruites i hortalisses o en el peix i la carn.


. El control de la tinença dels fulls de reclamació.


. El control de l’exposició de l’horari comercial.


. El control de la disponibilitat per oferir a les persones consumidores, una factura, un tiquet o un justificant de la transacció, amb: nom o raó social del venedor o venedora o del prestador o prestadora, número d’identificació fiscal i adreça completa de l’establiment.


 

Els inspectors també informaran que els incompliments d’aquests temes suposen una infracció lleu, que en general pot ser sancionada, si està qualificada de grau baix, amb una multa fins a 3.000 €, excepte l’incompliment per manca de preus de venda que està tipificada com una infracció greu que pot ser sancionada amb una multa mínima de 10.000 €.