Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

289 famílies afectades per execució hipotecària o dació en pagament s’acullen a la suspensió de cobrament de la plusvàlua

Escoltar

289 famílies afectades per execució hipotecària o dació en pagament s’acullen a la suspensió de cobrament de la plusvàlua

És una de les mesures de caràcter social que es van fer a les Ordenances fiscals 2013L’Ajuntament ha rebut un bon nombre de sol·licituds de ciutadans perquè se’ls suspengui temporalment el cobrament del rebut de la plusvàlua perquè estan immersos en un procés d’execució hipotecària o s’han vist obligats a fer la dació en pagament del seu habitatge.

 

Durant els primers 9 mesos de l’any, la quantitat de rebuts paralitzats per l’administració és de 289, que pugen un total de 391.078,19 €.

 

L’Ajuntament va establir en les ordenances fiscals 2013 una moratòria d’un any en el cobrament de les plusvàlues a les persones afectades per una execució hipotecària o que haguessin fet la dació en pagament del seu habitatge i que ho sol·licitessin a través de la presentació d’una instància a les oficines d’atenció ciutadana. Aquesta és la fórmula que l’Ajuntament va optar a l’espera d’una modificació legislativa que permeti als ens locals eximir del cobrament d’aquest impost que grava la transmissió de l’habitatge.

 

La moratòria suspèn l’emissió de la liquidació de l’impost o paralitza el pagament de l’impost a tots aquells que ho demanin i compleixin uns determinats requisits.

Aquesta és la manera que va trobar l’Ajuntament per poder fer realitat un acord municipal aprovat per unanimitat dels grups polítics per evitar que les persones en procés de desnonament haguessin de pagar l’impost que grava la transmissió de l’habitatge que precisament perden.

 

Els sol·licitants que es trobin en aquesta situació han d’aportar la documentació que acrediti, entre d’altres, la transmissió de l’habitatge que era el seu domicili habitual i que no són propietaris de cap altre immoble.

 

Aquesta mesura de caire social va ser una de les novetats de les Ordenances Fiscals 2013, juntament amb d’altres mesures com les bonificacions de l’IBI per les famílies monoparentals, o les bonificacions de l’IAE per fomentar l’ocupació per part de les empreses.