Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern treballa amb els grups municipals i la comunitat educativa l’elaboració dels preus públics de les escoles municipals

Escoltar

El Govern treballa amb els grups municipals i la comunitat educativa l’elaboració dels preus públics de les escoles municipalsEl Govern municipal va iniciar el passat mes de març un treball conjunt amb els grups municipals i la comunitat educativa per tal d’elaborar un document consensuat que estableixi els preus públics d’Ensenyament per al pròxim curs 2013-2014. El document definitiu està previst que s’aprovi en el proper Ple del mes de maig.


 

La proposta es va presentar el març a la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les Persones. A partir d’aleshores, el document s’ha presentat i discutit en diferents reunions amb els grups municipals i la comunitat educativa. Atenent a les consideracions que han sorgit en aquestes, el Govern ha elaborat un nou document que va ser lliurat novament als implicats, amb la voluntat d’aconseguir el màxim consens. Dels resultats d’aquestes trobades s’ha elaborat el document definitiu que es portarà a aprovació en el Ple de maig i que avui s’ha presentat a la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les Persones i demà es farà a l’Administració i Atenció Ciutadana.

 

El document recull els preus públics i nous serveis de les escoles bressol, de l’Institut Miquel Biada, l’Escola d’Adults de Can Noè, el Centre de Formació Tres Roques i de l’Escola Municipal de Música, així com el canvi en les bases d’atorgament per a l’assistència escolar i el servei de menjador de les escoles bressol.

 

 

Escoles bressol

 

Pel que fa a les escoles bressol, la proposta estableix que la quota de lactants passi dels 219,5 € mensuals a 197 €, que equival a una reducció del 10,25 %, per tal d’afavorir l’escolarització i evitar el possible tancament d’aules.

 

La quota d’1-3 anys passa dels actuals 139,5 € a 146,5 € mensuals, que representa un increment del 5 %.

 

En el curs 2009-2010 l’aportació de la Generalitat de Catalunya cobria el 33,3 % del cost, en el curs actual és del 16,1 %. Aquesta reducció del 17 % de la seva aportació l’ha assumit en un 15 % l’Ajuntament i en un 2 % les famílies.

 

El servei de menjador incrementa el preu en un 2% però alhora es fixa una nova normativa de beques per ampliar el número de famílies que se’n poden beneficiar.

 

El document també recull la introducció de dues noves modalitats horàries per a les escoles bressol que donen més flexibilitat: una jornada de 8 a 13 h i una altra flexible de 6,5 h a decidir entre la franja horària de 8 a 18 h.

 

En aquest mateix àmbit de serveis a la infància, es proposa seguir amb l’Espai Infants i Família a les escoles on es fa actualment (EB Tabalet i EB Rocafonda) i ampliar-ho a dues escoles més. El servei seria gratuït (fins ara era de 19 € mensuals) tot i que es pagaria 5 € per la inscripció trimestral. Aquest servei suposa una oferta mensual per a unes 100 famílies amb infants no escolaritzats.

 

La proposta també recull les bases per a l’atorgament dels ajuts individualitzats per a l’assistència escolar i per al servei de menjador dels infants matriculats a les escoles bressol municipals, que defineix uns nous criteris de valoració, segons la renda anual per unitat familiar, que ampliarà el número de famílies que s’hi puguin acollir. A més, i a diferència d’ara, la confirmació o denegació se sabrà abans de començar el curs.

 

 

Institut Miquel Biada i Escola d’Adults Can Noè

 

La proposta recull un increment en el material escolar (3 %) i redueix en un 33,5 % les sortides escolars a l’ESO.

 

Quant a l’Escola d’Adults Can Noè, es mantenen els preus actuals.

 

 

Centre de Formació Tres Roques

 

A Tres Roques s’estableixen 4 modalitats de cursos segons la seva funcionalitat social i formativa:

 

. Millora de les competències personals: per dotar a les persones complements formatius en competències bàsiques i útils per a la qualificació professional (informàtica, idiomes, domini del llenguatge...). El preu serà de 3 € / hora.

 

. Formació professionalitzadora: per tal d’introduir les persones adultes en diferents camps laborals i facilitar la reorientació professional i/o la recerca de feina (cuina i restauració, horticultura i jardineria, artesania, monitors de lleure...). El preu serà de 3,50 € / hora.

 

. Suport a la família: per facilitar a les persones eines i recursos per a la gestió de l’economia domèstica, l’organització familiar, la salut, la criança dels fills i la cura de les persones grans (cuina domèstica, salut familiar, equilibri personal...). El preu serà de 4 € / hora.

 

. Ampliació cultural: per satisfer la demanda d’ampliació cultural de les persones adultes que tenen difícil accés als centres de formació acadèmica (història, sociologia, cinema, ciències). El preu serà de 4,50 € / hora.

 

 

Escola Municipal de Música

 

La proposta planteja un augment mig del 2,77 % en els preus dels cursos de l’Escola Municipal de Música. Tot i que no s’incrementa el preu del programa de preparació d’accés al grau superior i es redueix en un 50 % la formació complementària de nivell avançat 2.