Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament estudiarà si els solars municipals buits es poden reaprofitar per a usos socials

Escoltar

L’Ajuntament estudiarà si els solars municipals buits es poden reaprofitar per a usos socials

La proposta de resolució, presentada ahir al Ple municipal de juliol pel grup municipal d’ICV-EUiA per donar suport a la creació i l’ús de solars socials a Mataró, va ser aprovada pels vots a favor de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i la CUP i els vots en contra de PxC.


 

El text de la proposta és el següent:

 

“Atès que a la nostra ciutat existeixen diversos indrets urbans buits i infrautilitzats de l’espai públic, de titularitat municipal, que resten marginats de l’activitat quotidiana per manca de condicions adequades, espais residuals de la ciutat sense cap tipus de condicionament i amb un mínim però insuficient manteniment.

 

Atès que la recuperació d’aquests indrets i la seva reutilització com a espais públics i de qualitat (horts urbans, espais de trobada, espais de descans, etc.) permetria satisfer les necessitats de cada barri i de la seva comunitat veïnal mentre aquests solars no s’edifiquen.

 

Atès que aquesta reconversió permetria retornar els espais al teixit urbà i convertir-los en zones obertes a la comunitat per a multitud d’activitats i que, de forma temporal, millorarien la vida quotidiana dels veïns i veïnes i la imatge de la ciutat.

 

Atès que un procés de reconversió com aquest potencia la implicació i la participació ciutadana a l’espai urbà i permet que els agents implicats i el barri en general sigui clau per al benestar de la comunitat i per una bona qualitat de vida a la ciutat. A més, representa un enfortiment de la cohesió social i del sentiment de barri.

 

Atès que seria un bon instrument per sensibilitzar a la ciutadania de la importància de recuperar i reutilitzar més que crear de nou i que seria un espai participatiu no excloent de primer ordre on es pensi en la col·lectivitat i en un espai de diàleg obert a tothom.

 

Atès que fomentar la creació i l’ús de solars socials a la ciutat permet enfortir la imatge de l’Administració municipal respecte de la seva responsabilitat social envers la ciutadania.

 

Atès que les actuacions adreçades a la reconversió d’espais urbans infrautilitzats poden incloure la recuperació de materials de rebuig (reciclatge de materials, productes industrials i de construcció en desús, etc.) i poden respondre a un model energètic eficient i sostenible amb un mínim consum elèctric o la reutilització de fonts d’energia i de recursos naturals.

 

Per totes aquestes raons, el Grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

PRIMER.- Fer un estudi dels solars buits de titularitat municipal existents a la ciutat de Mataró que siguin susceptibles d’un reaprofitament per a usos socials a curt termini.

 

SEGON.- Fer, en col·laboració amb les entitats i els professionals de suport al disseny dels nous espais, un cronograma d’accions a dur a terme durant els anys 2013 i 2014 encaminades al foment de la reconversió dels solars buits que són de titularitat municipal per a usos socials i per a la cohesió dels nostres barris. En tots els casos es comptaria amb la participació de les entitats socials i cíviques més properes al solar.

 

TERCER.- Que l’Ajuntament de Mataró doni suport a les actuacions adreçades a la recuperació d’espais marginals que puguin satisfer les demandes veïnals dels barris de la nostra ciutat”.