Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament suspèn el cobrament de la plusvàlua a qui faci la dació en pagament o estigui afectat per execució hipotecària

Escoltar

L’Ajuntament suspèn el cobrament de la plusvàlua a qui faci la dació en pagament o estigui afectat per execució hipotecària

Els interessats han de presentar la sol·licitud per poder beneficiar-se d’aquesta mesura de caràcter social que és una novetat de les Ordenances fiscals 2013L’Ajuntament ha establert una moratòria d’un any en el cobrament de les plusvàlues a les persones afectades per una execució hipotecària o que hagin fet la dació en pagament del seu habitatge i que ho sol·licitin a través de la presentació d’una instància a les oficines d’atenció ciutadana. Aquesta és la fórmula que l’Ajuntament ha optat a l’espera d’una modificació legislativa que permeti als ens locals eximir del cobrament d’aquest impost que grava la transmissió de l’habitatge.


 

La moratòria suspèn l’emissió de la liquidació de l’impost o paral·litza el pagament de l’impost a tots aquells que ho demani.

 

Aquesta és la manera que ha trobat l’Ajuntament per poder fer realitat un acord municipal aprovat per unanimitat per evitar que les persones en procés de desnonament haguessin de pagar l’impost que grava la transmissió de l’habitatge que precisament perden.

 

Els sol·licitants que es trobin en aquesta situació han d’aportar la documentació que acrediti, entre d’altres, la transmissió de l’habitatge que era el seu domicili habitual i que no són propietaris de cap altre immoble.

 

Aquesta mesura de caire social és una de les novetats de les Ordenances Fiscals 2013, aprovades definitivament el 20 de desembre, juntament amb d’altres mesures com les bonificacions de l’IBI per les famílies monoparentals, o les bonificacions de l’IAE per fomentar l’ocupació per part de les empreses.