Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Comissió d’Urbanisme valida la implantació d’El Corte Inglés

Escoltar

La Comissió d’Urbanisme valida la implantació d’El Corte Inglés

Aprovades definitivament les modificacions puntuals del Pla General i del Pla Especial del Patrimoni proposades per l’Ajuntament que legitimen el trasllat de Can Fàbregas i de Caralt

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha donat el vistiplau a les modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació Municipal i del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró proposades per l’Ajuntament amb l’objectiu de facilitar la implantació d’El Corte Inglés i legitimar el trasllat de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

 

La validació del planejament es va acordar en una sessió de l’esmentada Comissió d’Urbanisme que va tenir lloc divendres passat, 31 de maig, al Consell Comarcal del Maresme.

 

Aquest òrgan col·legiat de la Generalitat aprova així la solució urbanística acordada recentment per l’Ajuntament per desencallar l’arribada d’El Corte Inglés i garantir la reconstrucció de l’antiga fàbrica, que està catalogada i que es destinarà a la Casa de la Cultura Popular. Tots els grups municipals van aprovar els textos urbanístics al març en primera instància i durant el Ple de maig van tornar a aprovar-los alhora que es desestimaven les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública.

 

L’aprovació de la Generalitat posa el punt i final al procés per regularitzar urbanísticament la situació que afectava la implantació d’El Corte Inglés després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lés al novembre del 2012 l’anterior Pla de Millora Urbana. Aquest pla de millora era el que preveia la implantació d’un centre comercial en els terrenys on havia estat la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt, que va ser desmuntada entre el 2009 i 2010 amb l’objectiu de reconstruir-se en un lloc proper.

 

Segons la sentència, el trasllat de la fàbrica no s’havia tramitat de manera correcta, ja que s’havia d’incloure al planejament general de l’àmbit (PGOM) i no al planejament derivat (Pla de millora urbana). A més, segons la resolució del TSJC, el redactat vigent del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic no permetia desmuntar els elements protegits de la fàbrica per a la seva reconstrucció en un altre lloc.

 

 

Contingut de les modificacions

 

La modificació del PGOM en l’àmbit de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt recull l’ordenació detallada dels terrenys en substitució del Pla de millora anul·lat. Tots el paràmetres es mantenen iguals en contemplar la implantació del centre comercial, amb l’únic canvi que també es preveu i regula el trasllat de la nau catalogada al sector “Entorns del carrer Biada”.

 

Pel que fa al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró el canvi afecta a l’article 28 de la normativa, que ara incorpora de forma explícita la possibilitat de desplaçar o traslladar béns immobles declarats d’interès local (BCIL) en casos excepcionals per causa de força major, interès social i per la seva destinació a equipaments municipals.

 

Els convenis subscrits amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas i la Candidatura d’Unitat Popular, aprovats també pel Ple de març, s’incorporen al document tècnic del planejament urbanístic i queden aprovats definitivament. En els dos convenis, l’Ajuntament es compromet i obliga a reconstruir els elements catalogats de Can Fàbregas per acollir la casa de la Cultura Popular abans del 24 de juliol de 2015, i a realitzar amb aquesta finalitat tots els tràmits que siguin necessaris.