Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unanimitat per eliminar els obstacles que impedeixen l’arribada d’El Corte Inglés a Mataró

Escoltar

Unanimitat per eliminar els obstacles que impedeixen l’arribada d’El Corte Inglés a Mataró

Pacte de tots els grups municipals per donar compliment a la sentència del TSJC

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir de forma pràcticament unànime un conjunt d’acords per desencallar l’inici de les obres d’El Corte Inglés a Mataró i garantir la reconstrucció i els nous usos de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt en terrenys propers a la seva antiga ubicació.

 

En concret, es van aprovar inicialment el planejament urbanístic dels terrenys on es construirà el centre comercial i una modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró que donarà legitimitat al trasllat dels elements catalogats. També es van declarar d’interès social per a la ciutat l’arribada d’El Corte Inglés i la reconstrucció de la fàbrica per allotjar un equipament cultural; i es van aprovar convenis amb la plataforma ciutadana Salvem Can Fàbregas i el grup municipal de la CUP per aturar contenciosos oberts contra la implantació del centre comercial i el trasllat de la nau, o evitar-ne de nous.

 

Les diferents propostes s’havien presentat als grups municipals a la Junta de Portaveus celebrada dilluns passat, 4 de març. El Ple va aprovar cinc dels punts per unanimitat, mentre que la declaració d’interès social d’El Corte Inglés es va aprovar amb el vot en contra del representant de la CUP. La sessió plenària es va haver d’interrompre durant uns 50 minuts per aconseguir el consens necessari.

 

 

Antecedents

 

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (838/2012, de 16 de novembre) va anul·lar el Pla de millora urbana de l’illa formada pels carrers de Tetuan, de Miquel Biada, de José Maria Torrijos i el passatge de José Maria Torrijos, on es preveu la construcció del nou centre comercial.

 

Segons la sentència, el trasllat de la fàbrica no s’havia tramitat de manera correcta, ja que s’havia d’incorporar al planejament general de l’àmbit (Pla General d’Ordenació Municipal) i no al planejament derivat (Pla de millora urbana). A més, segons la resolució del TSJC el redactat vigent del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic no permetia desmuntar els elements protegits del conjunt catalogat de Can Fàbregas per a la seva reconstrucció en un altre lloc.

 

 

Els acords

 

Modificació del Pla General

 

En primer lloc, el Ple va aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) en l’àmbit de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt. El nou planejament recull l’ordenació detallada de l’illa en substitució del Pla de millora anul·lat. Tots el paràmetres urbanístics es mantenen iguals, amb l’únic canvi que també es preveu i regula el trasllat de la nau catalogada al sector veí “Entorns del carrer Biada”.

 

  

Modificació del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

 

En segon lloc, el Ple va aprovar inicialment una modificació puntual de l’article 28 de la normativa del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, que ara incorpora de forma explícita la possibilitat de desplaçar o traslladar béns immobles declarats d’interès local (BCIL) en casos excepcionals per causa de força major i interès social. Així, s’adopten els mateixos criteris que la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català i la Llei 16/1985 del Patrimonio Histórico Español preveuen pels béns d’interès nacionals (BCIN).

 

Les modificacions del PGOM i del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic es tramiten en paral·lel. En els dos casos es demanarà informe de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Barcelona i del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. L’aprovació provisional de les modificacions correspondrà al Ple i la definitiva anirà a càrrec de la Generalitat.

 

 

Interès social d’El Corte Inglés

 

En tercer lloc, el Ple va declarar d’interès social per a la ciutat la instal·lació d’un centre comercial de gran format a l’illa de Can Fàbregas, per quant suposa d’aportació a l’increment de l’ocupació, el desenvolupament econòmic i la diversificació de l’activitat comercial a Mataró. L’obertura del centre comercial representarà, entre altres, un 3,5% d’aportació al PIB de la ciutat; un increment del nombre de visitants que revertirà en l’oci, la restauració i el lleure; la creació de 700 a 1.000 llocs de treball; o un increment de les vendes comercials per m² de l’ordre d’un 8-10%.

 

 

Interès social de reconstruir la nau com a Casa de la Cultura Popular

 

En el mateix sentit, el quart acord va ser declarar d’interès social per a la ciutat destinar l’antiga farinera del segle XIX Can Fàbregas i de Caralt a equipament municipal, i en concret a acollir la Casa de la Cultura Popular de Mataró. La nau, edicles i xemeneia del conjunt, que van ser desmuntats i estan emmagatzemats en terrenys municipals, es reconstruiran a la cantonada de muntanya del carrer de Miquel Biada amb el carrer de Tetuan.

 

L’equipament es destinarà a exposició, divulgació, promoció i creixement del patrimoni cultural de la ciutat, en especial les comparses i elements del seguici de Les Santes, Festa Major de Mataró. Es preveu un espai per avaluar la conservació de les figures i restaurar-les; un espai de residència, reunions i bucs d’assaig per a les colles; un espai expositiu permanent dels elements patrimonials del seguici popular institucional; un espai destinat a l’arxiu de Les Santes; un espai reservat a sala d’actes; un espai de bar i restaurant obert als visitants i un espai destinat a botiga de productes relacionats amb la Festa Major.

 

Per destinar a equipament públic els elements catalogats, l’Ajuntament té previst modificar properament el Pla General d’Ordenació en l’àmbit “Entorns del carrer Biada”, ja que s’ha de canviar la qualificació urbanística dels terrenys on es reconstruirà la nau, que actualment és sòl privat d’ús terciari-comercial.

 

 

Acords amb Salvem Can Fàbregas i la CUP

 

Per últim, el Ple va aprovar que se signin dos convenis, un amb la plataforma ciutadana Salvem Can Fàbregas i l’altra amb el grup municipal de la CUP.

 

En els dos convenis, l’Ajuntament es compromet i obliga a reconstruir els elements catalogats per acollir la casa de la Cultura Popular abans del 24 de juliol de 2015, i a realitzar amb aquesta finalitat tots els tràmits que siguin necessaris.

 

Pel que fa al conveni amb Salvem Can Fàbregas, el consistori es compromet a desistir del recurs de cassació interposat davant del Suprem contra la sentència del TSJC que va anul·lar el Pla de millora urbana, i per tant a donar compliment a la decisió judicial. Per la seva banda, la plataforma es compromet a no presentar al·legacions, ni impugnar cap dels acords i actes administratius que s’adoptin en la tramitació de la modificació del Pla General d’Ordenació i del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.

 

Per la seva part, la CUP es compromet, en el seu conveni, a deixar en suspens tots els recursos contenciosos que té interposats en relació amb El Corte Inglés i el trasllat de la nau catalogada, i a retirar-los un cop estigui reconstruïda la fàbrica i en marxa el nou equipament cultural. La CUP es compromet també a no presentar al·legacions ni impugnar els acords del nou planejament i la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.