Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els criteris de planificació escolar de Mataró fins al 2020 queden definits en un document consensuat i participat

Escoltar

Els criteris de planificació escolar de Mataró fins al 2020 queden definits en un document consensuat i participat

La proposta programa i planifica noves construccions de centres escolars

Mataró ja disposa del document que defineix els criteris de planificació del Mapa Escolar a la ciutat dels propers anys. El document “Criteris de planificació escolar de Mataró 2013-2020” es va aprovar en el Ple de març i s’ha elaborat a través d’un procés participatiu i de la incorporació de les propostes dels grups municipals i del Govern. Les conclusions s’han fet arribar als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en Ensenyament.

 

 

Què diu el document?

 

El debat de la planificació escolar s’ha basat en les dades de l’evolució demogràfica i de territori que es preveuen des de 2013 fins al 2019 i que indiquen una reducció de grups de P3 de manera generalitzada arreu de la ciutat i un increment de la població de 12 anys. S’ha treballat amb la premissa de disposar d’una oferta equilibrada i de qualitat.

 

El document arriba a les següents conclusions:

 

. Mantenir els actuals equipaments escolars d’infantil i primària per a usos educatius amb una ràtio màxima de 25 alumnes i inferior en aquelles escoles amb població socioeconòmicament més desafavorida. Si per la davallada demogràfica no es pot mantenir alguna escola, en aquesta s’hi crearia un institut-escola amb dues línies d’ESO o es podrien arribar a fusionar dues escoles de manera dialogada, planificada i consensuada amb la comunitat educativa.

 

. Establir la ràtio màxima dels centres de secundària en 30 alumnes i inferior en centres amb alumnes amb especials dificultats. Ampliar també grups d’ESO en instituts on ho permetin les seves instal·lacions, crear 2 instituts-escoles en centres de primària i crear dos instituts nous.

 

. Establir anualment el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i demanar la millora o el restabliment dels ajuts per als centres que els acullen.

 

. Mantenir la zona única fins que no se sàpiguen els resultats de l’estudi de valoració que està realitzant l’Observatori de la Qualitat Educativa a Mataró al respecte.

 

. Millorar i mantenir els edificis escolars, programar i planificar les noves construccions amb calendari i pressupost i adaptar aquells centres de primària que hagin d’acollir grups de secundària:

- Programar la millora progressiva dels edificis existents

- Programar la construcció del nou edifici de l’escola Angeleta Ferrer

- Programar la construcció i la creació de l’equipament de la ronda de Rafael Estrany amb una sòlida oferta de FP.

- Programar l’adaptació dels edificis escolars que tindran un ús com a centres de secundària.

- Planificar la previsió d’un nou edifici per a l’escola Joan Coromines.

- Planificar la previsió d’un nou centre de secundària a Cerdanyola.

 

. Mantenir, millorar o ampliar les mesures que faciliten la qualitat educativa sobretot en els centres que escolaritzen més alumnat amb necessitats singulars de caràcter social, cultural o personal. Treballar-ho conjuntament amb el Departament d’Ensenyament.

 

 

Procés participatiu

 

El procés participatiu ha estat dissenyat per una comissió de treball integrada pels grups municipals i una comissió del Consell Escolar Municipal, coordinades per la Direcció d’Ensenyament. El Ple de juny de 2013 en va acordar endegar aquest procés.

 

Al llarg del procés s’han recollit les opinions de la comunitat educativa en particular i la ciutadania en general entenent que els implicats són qui millor coneix la realitat local i poden dissenyar una oferta per al futur de qualitat i equitativa.

 

Pel que fa a la comunitat educativa, s’ha debatut el tema en 29 consells escolars i quant a la ciutadania aquesta ha pogut fer les aportacions a través dels consells territorials.

 

Les propostes i conclusions recollides en aquestes reunions s’han traslladat a aquest document que ha estat aprovat en el Plenari del Consell Escolar Municipal.