Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els grups municipals aproven una declaració institucional pel Dia internacional contra la violència envers les dones

Escoltar

Els grups municipals aproven una declaració institucional pel Dia internacional contra la violència envers les dones

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat el passat 3 de novembre una declaració institucional signada per tots els grups municipals amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones.

 

El text íntegre aprovat, que es va llegir ahir durant el Ple municipal, és el següent:

 

“El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència envers les dones.

 

Les desigualtats entre dones i homes, que a la nostra societat encara perduren, són les causes profundes de la violència masclista.

 

Aquestes desigualtats que creiem superades es mostren amb cruesa cada vegada que una dona és colpejada, insultada, denigrada o morta a mans de la seva parella o ex parella.

 

No podem avançar cap a una societat lliure de violència si prèviament no hem superat les causes que la sustenten.

 

La violència exercida contra les dones va més enllà de les estadístiques de dones mortes o denúncies presentades i ens hauria de fer reflexionar sobre quin model de societat estem construint, on els i les joves encara continuen reproduint relacions sustentades en l’abús de poder i la desigualtat. 

 

Les creences sobre els rols tradicionals de gènere potencien actituds de justificació i legitimació de la violència masclista, i les persones més joves i les més grans, sovint, tenen dificultats per identificar les situacions d’abús i violència.

 

Aquesta violència segueix sent una vulneració dels drets de les dones, dels drets humans, i per tant, més enllà de la injustícia i la crueltat, un impediment per assolir la convivència i el dret a la llibertat i a la plena ciutadania de les dones.

 

Des de fa temps són moltes les mesures i els recursos destinats a eradicar la violència envers les dones tant des de l’àmbit legal com d’atenció i sensibilització, però no hem avançat prou encara per tal d’eradicar-la.

 

És per això que ara, amb un marc legal que ens empara, cal esmerçar tots els recursos necessaris per, des de l’educació, la informació i la sensibilització trencar aquests models patriarcals basats en la desigualtat, sense oblidar l’atenció, assistència, recuperació i acompanyament a les dones que han patit i pateixen aquesta violència, així com a les seves filles i fills.

 

Només arribarem a la seva eradicació si sumem esforços des de tots els àmbit d’intervenció i treballem des de l’assumpció de valors d’igualtat entre dones i homes.

 

L’Ajuntament de Mataró fa temps que treballa en aquest àmbit, juntament amb la resta d’entitats i agents implicats del municipi i la comarca i des de diferents vessants: tallers de prevenció adreçats a joves; campanyes de sensibilització a la població en general; treball en xarxa amb professionals de diferents àmbits i sectors a través del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista; atenció i suport personalitzat a les dones que pateixen o han patit violència al Centre d’Informació i Recursos a les Dones.

 

En aquesta mateixa línia, aquest Ajuntament ha treballat afanosament perque la Generalitat de Catalunya ubiqués un Servei d’Intervenció Especialitzada a Mataró. Aquest nou servei és ja una realitat i amb aquest nou recurs podrem garantir un abordatge integral en l’atenció a les dones víctimes de violència masclista i als seus fills i filles. 

 

La violència masclista és un problema de tots i totes, per tant és necessari que la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació d’aquest greu problema.

 

Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró vol expressar el seu total i absolut rebuig contra totes les formes de violència exercida contra les dones i manifestar el seu condol per la mort de totes les dones que han estat víctimes de violència al llarg de l’any 2014.

 

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró continuarà expressant públicament el seu rebuig contra les morts de dones víctimes de violència masclista al nostre municipi o a Catalunya, realitzant un minut de silenci a l’inici del Ple municipal immediat a la successió del fet, tal i com es va acordar per unanimitat al Ple del novembre de 2010 .

 

TERCER.- Traslladar a la ciutadania el compromís d’aquest Ajuntament de continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, per millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la, esmerçant tots els recursos i esforços necessaris al seu abast.

 

QUART.- Instar a les diferents forces polítiques que donin un caràcter prevalent a aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals.

 

SISÈ.- Adherir-nos al Manifest Institucional consensuat que, amb motiu del Dia Internacional per la eliminació de la violència envers les dones, elaboren conjuntament la Generalitat de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

 

SETÈ.- Donar trasllat del present acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona i a les entitats locals i comarcals de dones.”