Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova un nou paquet de mesures urbanístiques per facilitar l’activitat econòmica

Escoltar

L’Ajuntament aprova un nou paquet de mesures urbanístiques per facilitar l’activitat econòmica

També potencia l’ús de la bicicleta en detriment del cotxe obligant a construir places d’aparcament als edificis d’habitatges

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment una modificació de les normes urbanístiques del Pla general d’ordenació de Mataró referents als paràmetres reguladors d’usos i activitats. Els canvis suposen l’entrada en vigor d’un nou paquet de mesures per facilitar l’activitat econòmica.

 

Els objectius de la modificació són, per una banda, adequar la definició dels usos urbanístics que fa el Pla general al nou redactat del Reglament d’activitats i a les diferents normatives sectorials. Per altra banda, es fan propostes específiques per regular els següents usos:

 

- Ús industrial tipus I (de baix impacte, com per exemple tallers mecànics): es permetrà la seva implantació a les zones terciàries, on ara no s’hi poden instal·lar quan en canvi sí són admesos en zona residencial.

 

- Benzineres: als polígons industrials, les noves estacions de servei només es podran implantar a la xarxa bàsica viària.

 

- Aparcament: per una banda es delimiten les àrees on es requerirà als nous sectors i polígons de desenvolupament del sòl urbà un escreix del 30% de places d’aparcament respecte a les mínimes obligatòries per habitatge. Es demanarà només en sectors propers a barris on s’ha detectat dèficit d’aparcament: Cerdanyola/La Llàntia i Centre-Els Molins-Rocafonda. Aquestes zones es revisaran en funció dels futurs plans de Mobilitat.

 

Per l’altra, es contempla l’obligació per als promotors de nous edificis d’habitatges d’incloure-hi aparcaments per a bicicletes. En aquest sentit, s’ha modificat l’article 142 de les normes urbanístiques tot afegint un nou paràgraf que obliga a fer dues places d’estacionament per a bicis per cada nou habitatge construït a la ciutat. Aquesta modificació es fa en base a les directrius del Decret de mobilitat 344/2006, i amb l’objectiu de potenciar les mobilitats més sostenibles i ecològiques, i per tant l’ús de la bicicleta en detriment del cotxe.

 

La modificació de les normes urbanístiques haurà de superar l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament i el vistiplau definitiu de la Generalitat. Així mateix, el Ple va aprovar ahir suspendre per un termini màxim d’un any l’atorgament de llicències de nova implantació de benzineres en els polígons si els projectes no s’adapten a les noves condicions.