Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament facilita realitzar arranjaments a habitatges de Rocafonda-El Palau-Escorxador i Cerdanyola nord

Escoltar

L’Ajuntament facilita realitzar arranjaments a habitatges de Rocafonda-El Palau-Escorxador i Cerdanyola nord

Es farà una exempció del 100 % de l’impost d’obres i la taxa de la llicència

El Ple de febrer va aprovar provisionalment les bases que regulen la concessió de subvencions d’aquest any per poder realitzar obres de rehabilitació en aquelles zones beneficiades per la Llei de barris: Rocafonda-El Palau-Escorxador i Cerdanyola nord. Les bases estipulen que es farà una exempció del 100 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la Taxa per les llicències urbanístiques.


 

Poden demanar les subvencions els propietaris, usuaris o arrendataris d’edificis que s’ubiquin en les zones que hagin rebut ajut de la Llei de barris, per obres que també siguin subvencionades per la Generalitat de Catalunya o que reuneixin les condicions segons el que estableix el Decret de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya i per portar a terme les actuacions següents:

 

. Arranjament d’edificis amb patologies estructurals.

. Actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

. Obres relacionades amb la col·locació d’ascensors en edificis d’habitatges que no en tinguin.

. Rehabilitació d’habitatges per obtenir l’habitabilitat adequada, per estalviar consum energètic, o per adaptar l’habitatge a canvis relacionats amb l’aigua, el gas, l’electricitat, la protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres arquitectòniques.

 

La subvenció equival a l’exempció del 100 % de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la Taxa per les llicències urbanístiques.

 

Una vegada feta l’aprovació provisional les bases es publicaran en el BOP i durant 30 dies es podran presentar al·legacions. Si no hi ha al·legacions les bases reguladores es consideren ja definitives, si es presentessin al·legacions el text hauria de torna a passar pel Ple per ser aprovat.

 

Quan les bases siguin vigents, la sol·licitud s’haurà de presentar juntament amb la petició de llicència d’obres.