Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reforça la seva postura contra la mutilació genital femenina

Escoltar

L’Ajuntament reforça la seva postura contra la mutilació genital femenina

El Ple de març va donar compte de la declaració institucional, presentada pels grups municipals del PSC i CiU, referida al Dia Internacional de Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina. La declaració es va aprovar per unanimitat a la Junta de Portaveus que va tenir lloc el dilluns 3 de març.


 

El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“El passat 6 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de Tolerància Zero contra la Mutilació Genital Femenina (MGF) per tal de sensibilitzar la societat que no es tracta només d’un problema d’Àfrica, sinó que també està present a Catalunya.
Segons el darrer informe de la Fundació Wassu de la UAB, a Espanya (a falta de dades concretes de Catalunya) 17.000 nenes menors de 15 anys estan en risc de patir MGF, un 61 % més que fa quatre anys. Res no justifica la  pràctica brutal de l’ablació, ni la cultura, ni la tradició; només comporta dolor, greus problemes mèdics, traumes psicològics, mort i un greu atac als drets humans. El Conveni d’Istambul del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la Declaració Universal dels Drets dels Infants ja consideraven la mutilació genital femenina una violació greu dels drets dels infants.
La Convenció dels Drets de l’Infant de 20 de novembre de 1989 exposa que els estats que la subscriuen adoptaran totes les mesures eficaces i apropiades possibles per abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels nenes i les nenes.

 

A l’Estat espanyol la mutilació genital femenina constitueix un delicte de lesions tipificat al Codi Penal, d’acord amb la reforma introduïda a partir de la Llei Orgància 11/2003, del 29 de setembre (BOE 30092003), de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.
A Catalunya, en la sessió del 20 de juny de 2001, el Parlament va aprovar la Resolució 832/VI, sobre l’adopció de mesures contra la pràctica de mutilacions genitals femenines. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix mesures per prevenir la MGF. La Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència estableix que “l’ interès superior de l’infant o l’adolescent ha de ser el principi inspirador i fonamentador de les actuacions públiques. 

 

Des de les polítiques públiques d’infància, d’igualtat i de salut, es promou la sensibilització per a la prevenció d’aquesta pràctica entre els col·lectius de persones procedents d’ètnies practicants que viuen a la nostra ciutat i la formació i coordinació entre els i les professionals i agents socials que intervenen. Des de la Taula d’Infància de Benestar Social i des del ‘Protocol per a l’eradicació de la violència masclista’ del Servei de Família (CIRD), es coordina la Comissió de seguiment del protocol per prevenir la mutilació genital femenina a nivell municipal, considerada una Taula territorial per la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya.La modificació promoguda pel Govern del PP de la Llei del Poder Judicial en allò referent a la Justícia Universal -que afectarà molts altres drets-, però en aquest concret no endurirà la persecució d’aquest delicte, sinó que incrementarà la impunitat de les persones que practiquin la MGF.Per tot això, proposem que la Junta de Portaveus ACORDI:1.-Instar l’equip de Govern municipal a continuar amb la lluita contra aquesta pràctica que reclama una acció conjunta i coordinada de les diferents institucions (locals, autonòmiques i central), entitats i associacions i de la societat en conjunt. Cal evitar que la MGF es practiqui il·legalment i de manera clandestina al nostre país, però també cal evitar que les nenes siguin trasllades al país d’origen per practicar allà la mutilació.
2.-Instar el Govern de la Generalitat a lluitar contra la pràctica de la MGF a través dels serveis de pediatria, a les escoles, formant unitat específiques al Cos de Mossos d’Esquadra, l’aplicació i desenvolupament de la legislació al respecte així com els protocols adients. 
3.-Instar el Govern central a la valoració i DEROGACIÓ de la REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL que comportarà la desaparició de la Justícia Universal i no recull altres delictes comesos contra les dones i que han d’ésser perseguits pel principi de Justícia Universal com són matrimonis forçosos, esterilitzacions forçoses, tràfic d’éssers humans, o en aquest cas la mutilació genital femenina com un fet clar de violència masclista exercida contra les dones. 

 

4.-Comunicar aquest acord al president de l’Estat; al Ministeri de Justícia, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya”.