Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una declaració sobre el Sistema Català d’Autonomia a l’Atenció a la Dependència

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una declaració sobre el Sistema Català d’Autonomia a l’Atenció a la Dependència


La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el passat 2 de juny una declaració institucional sobre el Sistema Català d’Autonomia a l’Atenció a la Dependència. De l’acord se’n va donar compte al Ple municipal del 5 de juny.

 

La declaració, presentada pel grup municipal socialista, és va aprovar amb els vots favorables de PSC, PPC, PxC i ICV-EUiA, i amb les abstencions de l’alcalde, CiU i la CUP. El text íntegre aprovat és el següent:


 

“La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, aprovada per unanimitat, en la seva disposició addicional cinquena sobre el Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència estableix que en el marc del Sistema Públic de Serveis Socials es configura una xarxa d’atenció a la dependència i la vida autònoma que comprèn el conjunt de recursos, equipaments, projectes, programes, activitats i prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques en aquest àmbit d’atenció i protecció, com a Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència, als efectes del desplegament i l’aplicació a Catalunya del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència, creat amb caràcter general per la Llei de l’Estat 39/2006. De la mateixa manera, disposa que la xarxa pública per a l’autonomia i l’atenció a la dependència es vincula a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 

Els ajustos pressupostaris estan afectant el desenvolupament de la llei d’atenció a la dependència i suport a la vida autònoma, vulnerant drets subjectius i afectant a les persones usuàries, a les entitats prestadores de serveis d’atenció a la dependència i als ajuntaments.

 

És per tot això que el Grup municipal socialista, proposa a la Junta de Portaveus instar el Govern de la Generalitat a:

 

1. Davant les dificultats per garantir la seguretat en l’exercici dels drets de les persones en situació de dependència, presentarà als Ajuntaments i al Consell General de Serveis Socials la seva proposta de Sostenibilitat Econòmica i Social del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.

 

2. Elaborar i presentar, en el termini de sis mesos, la detecció de necessitats i la programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya en relació al Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència.

 

3. Publicar i comunicar als interessats, en els propers dos mesos, el deute pendent del 2013: persones usuàries, ajuntaments, entitats i empreses prestadores de serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.

 

4. Restablir, de manera immediata, les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial.

 

5. Mentre no es restableixin les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial, elaborar, aprovar i posar en marxa un procediment que reguli i garanteixi l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial per a aquelles persones que el professional de referència de serveis socials consideri preferent”.