Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró modifica l’Ordenança de civisme per prohibir la tinença d’alcohol als parcs

Escoltar

Mataró modifica l’Ordenança de civisme per prohibir la tinença d’alcohol als parcs

Els canvis afecten a tres articles de la normativa municipal

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment la modificació de tres articles de l’Ordenança municipal de civisme de Mataró que fan referència a la prohibició de la tinença d’alcohol als parcs, l’obligació dels ciutadans de seguir les indicacions i ordres de qualsevol agent de l’autoritat, i la responsabilitat dels pares en la reparació de danys ocasionats pels menors d’edat.

 

Mataró prohibeix actualment la venda, dispensació o consum d’alcohol a la via pública en virtut de l’article 11 de l’Ordenança de civisme, que ara es modifica per incloure també la tinença d’alcohol entre les prohibicions. Així mateix, s’incorpora els parcs com a llocs on està prohibida específicament tant la tinença com la venda, dispensació i consum d’alcohol. El nou redactat també estableix que la normativa s’aplicarà, a més de quan s’alteri la tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de persones, quan es produeixin molèsties reiterades als veïns. Per últim, es regula que els agents de l’autoritat puguin intervenir les begudes alcohòliques per destruir-les.

 

També s’ha modificat l’article 13 per aclarir que els ciutadans estan obligats a seguir les indicacions i ordres de tots els agents de l’autoritat. Aquesta modificació pretén evitar errors d’interpretació en el sentit de no considerar com agents només els de la Policia Local, sinó també els d’altres cossos de seguretat.

 

Per últim, es refà l’article 23 de l’ordenança, que ara considera els pares, tutors, acollidors o guardadors responsables subsidiaris de les sancions que s’imposin a menors d’edat si aquests no assumeixen el pagament. Segons jurisprudència recent, aquestes sancions no es poden fer extensives als pares o tutors. El nou redactat elimina, per tant, la responsabilitat civil subsidiària dels progenitors pel que fa a les sancions, però en canvi afegeix que se’ls podrà reclamar la reparació de danys ocasionats pels menors, si es produeixen. I quan els desperfectes es produeixin per dol, culpa, negligència o simple inobservança per part dels pares, tutors o guardadors, la responsabilitat per les infraccions comeses serà directa i solidària.

 

Abans de l’aprovació definitiva i entrada en vigor del nou text, la modificació ha de superar un termini d’informació pública de 30 dies perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments.