Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró preveu el desenvolupament urbanístic de l’àmbit riera de Cirera en un màxim de 12 anys

Escoltar

Mataró preveu el desenvolupament urbanístic de l’àmbit riera de Cirera en un màxim de 12 anys

Els promotors faran les obres en 6 fases, segons el text refós del planejament

L’Ajuntament ha incorporat al planejament urbanístic de l’àmbit de la riera de Cirera un estudi econòmic de viabilitat i un calendari d’execució que preveu desenvolupar el sector en 6 fases amb un termini màxim de 12 anys. El Ple va aprovar ahir 8 de maig aquestes incorporacions, que estan incloses en un text refós del planejament a petició de la Generalitat de Catalunya.

 

Des de l’any 2005, l’Ajuntament impulsa una nova ordenació urbanística del sector discontinu Riera de Cirera-Rocafonda, que està repartit en 4 àmbits de la ciutat: dos situats a Cirera, un a Can Soleret i l’altre a Rocafonda.

 

Al juliol de 2007 la Generalitat va donar el vistiplau definitiu al nou planejament que, a grans trets, contempla la creació de 600 habitatges i més de 15.000 m² de sostre terciari, la implantació de dos centres escolars públics –un a Cirera (l’Escola Marta Mata, ja construïda per la cessió anticipada dels terrenys) i l’altre a Rocafonda– i un parc lineal de grans dimensions a la carretera de Cirera com a frontissa entre el barri de Cirera i el Camí de la Serra.

 

 

Segona modificació del planejament

 

Al gener de 2012 l’Ajuntament va aprovar una segona proposta de planejament amb tres objectius principals: ajustar-se a la realitat econòmica que imposa la crisi, assegurar la reurbanització de la carretera de Cirera i assolir la màxima seguretat jurídica en el desenvolupament del nou sector.

 

Els ajustos introduïts no van afectar a l’ordenació prevista, i van consistir en:

 

-         Deixar sense efecte una càrrega urbanística externa prevista a Rocafonda, atès que amb la urbanització del Parc de Rocafonda, gràcies als ajuts de la Llei de Barris, s’han assolit els objectius previstos en aquest àmbit.

 

-         Incorporar com a càrregues internes del sector la reurbanització de la carretera de Cirera.

 

-         Revisar l’estudi econòmic del pla per ajustar-lo a la realitat del mercat immobiliari.

 

Al desembre de 2012 la Generalitat va deixar en suspens l’aprovació definitiva d’aquesta segona modificació del planejament perquè s’hi afegís un nou estudi de viabilitat econòmica del sector. Després de valorar diferents escenaris, perquè el desenvolupament urbanístic sigui viable s’ha de fer en 6 fases amb un termini màxim de 12 anys. El Pla de millora urbana, que es redactarà en breu, concretarà quines seran les fases d’execució d’urbanització i edificació, que podran ser simultànies.

 

Si els promotors no desenvolupen el sector segons el calendari previst l’Ajuntament podrà retornar l’àmbit al planejament inicial.  

 

El text refós s’enviarà ara a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.