Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern Municipal presenta com es completa el cartipàs i la nova proposta d’organització de l’Ajuntament

Escoltar

El Govern Municipal presenta com es completa el cartipàs i la nova proposta d’organització de l’Ajuntament

Aquesta tarda es porta a l’aprovació del Ple les retribucions dels electes i el nomenament de 3 càrrecs eventuals de confiança

L’alcalde de Mataró, David Bote, i el primer tinent d’alcalde, Joaquim Fernàndez, han presentat aquest matí en roda de premsa com es completa el cartipàs municipal i com es materialitza la nova organització de l’Ajuntament de Mataró. Els ha acompanyat el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez.


 

El Govern Municipal, format per PSC i CiU, va signar el 14 de juny l’anomenat Acord de govern pel progrés de Mataró, que apuntava com havia de ser la nova organització institucional. En base a aquest acord, el mateix dia de la seva elecció com a alcalde, David Bote va nomenar els tinents d’alcalde i va signar els decrets de delegació de competències dels regidors. La resta d’assumptes corresponents al cartipàs municipal s’ha completat en els darrers dies amb nous decrets de l’alcalde (Junta de Govern Local, Mesa de Contractació i Modificació de l’Organigrama) i amb les mocions d’alcaldia que es porten aquesta tarda a l’aprovació del Ple de la Corporació (règim de sessions del Ple, creació de les Comissions Informatives, retribucions i dedicació dels regidors, personal eventual i nomenament representants municipals a les diferents entitats públiques i privades).

 

La voluntat de transparència i d’explicar a la ciutadania com es preveuen gestionar els recursos públics són els dos criteris sobre els quals s’ha articulat l’explicació que han donat aquest matí els màxims responsables del Govern Municipal.

 

 

DECRETS DE L’ALCALDE DELS QUALS ES DÓNA COMPTE EN EL PLE:

 

 

Junta de Govern Local

 

President: David Bote, alcalde (PSC)

Vocals: Joaquim Fernàndez (CIU) , Núria Moreno PSC) , Núria Calpe (CiU), Joan Vinzo (PSC), Miquel Rey (CiU) i Juan Carlos Jerez (PSC).

 

 

 

Mesa de Contractació

 

President: Juan Carlos Jerez, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Centrals (PSC)

Suplent: Núria Moreno, tinent d’alcalde de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic (PSC)

 

Vicepresident: Miquel Rey, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ocupació i Promoció Econòmica (CiU)

Suplent: Núria Calpe, tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (CiU)

 

Vocals: 1 representant de cada grup grup municipal de l’oposició: ERC, VoleMataró, C’s, PPC, CUP, PxC i ICV-EUiA. Els vots d’aquests representants tindran una ponderació idèntica a la del nombre de membres que cada grup té al Ple de l’Ajuntament. El vot de l’Interventor i el Secretari, en canvi, serà personal.

 

Secretària: Cap del Servei de Compres i Contractacions

 

 

 

Modificació de l’Organigrama de l’Ajuntament

 

L’alcalde va aprovar el 3 de juliol un decret on s’estableix com s’ha d’adequar l’organització de l’administració. Es manté el model gerencial –el gerent s’adscriu directament a l’alcalde- i la nova organització s’articula al voltant de 5 grans àrees, al capdavant del qual es troba un Cap d’Àrea, que agrupa diferents Direccions i Serveis, que al seu torn es despleguen en Seccions i Unitats de suport tècnic, assessorament o gestió administrativa.

 

Àrea de Serveis a les Persones

 

Àrea de Gestió de l’Espai Públic

 

Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat

 

Àrea d’Acció Social

 

Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica

 

La voluntat del govern municipal és que els Caps de les Àrees (equivalents als coordinadors fins ara existents) siguin professionals de l’Ajuntament de Mataró -funcionaris de carrera o laborals-, a excepció del Cap de l’Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, que seria ocupat per un dels tres càrrecs eventuals previstos.

 

 

MOCIONS D’ALCALDIA QUE S’HAN DE SOTMETRE A VOTACIÓ DEL PLE:

 

 

Càrrecs eventuals de confiança

 

Segons la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), l’Ajuntament de Mataró pot tenir fins a 27 càrrecs eventuals, però una de les novetats d’aquest mandat és la proposta que existeixin únicament 3 càrrecs eventuals de confiança o d’assessorament especial.

 

 

El personal eventual de confiança previst ara seria:

 

-Assessor d’Alcaldia. Retribució: 55.000€

-Assessor de Promoció de Ciutat. Retribució: 55.000€

-Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials, PUMSA i coordinador de les empreses municipals. Retribució: 85.000€ (70.000 € per la coordinació de l’àrea i 15.000€ per la de les empreses)

 

El nomenament de les persones que ocuparan aquests càrrecs correspon a l’alcalde, segons la legislació vigent.

 

 

 

Règim de sessions del Ple

 

La proposta és que els Plens ordinaris se celebrin, tal com es venia fent, el primer dijous de mes.

 

 

 

Comissions informatives

 

La proposta que se sotmetrà al ple d’aquesta tarda és que hi hagin 5 comissions municipals informatives, una per a cada àrea.

 

CIM Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica

President: Juan Carlos Jerez (PSC)- Suplent: Núria Moreno (PSC)

Vicepresident: Miquel Rey (CiU)-Suplent: Josep M. Font (CiU)

 

Vocals:

Francesc Teixidó (ERC)- Suplent: Joaquim Camprubí (ERC)

Montse Morón (VoleMataró)-Suplent: Anna M. Caballero (VoleMataró)

Xavier Caravaca (C´s)- Suplent: Juan Carlos Casaseca (C’s)

José Manuel López (PPC)- José Luis Calzada (PPC)

Juli Cuéllar (CUP)- Suplent: Carme Polvillo (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

CIM Àrea de Serveis a les Persones

President: Joaquim Fernàndez (CiU)-Suplent: Josep M. Font (CiU)

Vicepresident: Miquel Àngel Vadell (PSC)- Suplent: Juan Manuel Vinzo (PSC)

 

Vocals:

Anna Salicrú (ERC)-Suplent: Francesc Teixidó (ERC)

Sarai Martínez (VoleMataró)- Suplent: Anna Maria Caballero (VoleMataró)

Xavier Caravaca (C’s)- Suplent: Víctor Manuel Paramés (C’s)

José Manuel López (PPC)- Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Carme Polvillo (CUP)- Suplent: Juli Cuéllar (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

 

CIM Àrea d’Acció Social

President: Joan Vinzo (PSC)- Suplent: M. Lluisa Merchán (PSC)

Vicepresident: Isabel Martínez (CiU)

 

Vocals:

Ignasi Bernabeu (ERC)- Suplent: Francesc Teixidó (ERC)

Montse Morón (VoleMataró)-Suplent: Sarai Martínez (VoleMataró)

Juan Carlos Casaseca (C’s)- Suplent: Xavier Caravaca (C’s)

José Manuel López (PPC)- Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Carme Polvillo (CUP)- Suplent: Juli Cuéllar (PxC)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

 

CIM Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat

 

Presidenta: Núria Calpe (CiU)- Suplent: Isabel Martínez (CiU)

Vicepresidenta: Núria Moreno (PSC)- Suplent: Juan Carlos Jerez (PSC)

 

Vocals:

Francesc Teixidó (ERC)-Suplent: Ignasi Bernabeu (ERC)

Montse Morón (VoleMataró)- Suplent: Anna M. Caballero (VoleMataró)

Juan Carlos Casaseca (C’s)- Suplent: Xavier Caravaca (C’s)

José Manuel López (PPC)- Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Juli Cuéllar (CUP)- Suplent: Carme Polvillo (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

 

CIM Àrea de Gestió de l’Espai Públic

Presidenta: Núria Moreno (PSC)- Suplent: Juan Carlos Jerez (PSC)

Vicepresidenta: Núria Calpe (CIU)- Suplent: Miquel Rey (CiU)

 

Vocals :                      

Joaquim Camprubí (ERC)- Suplent: Francesc Teixidó (ERC)

Anna Maria Caballero (VOLEMataró)- Suplent: Sarai Martínez (VOLEMataró)

Víctor Manuel Paramés (C’s)- Suplent: Xavier Caravaca (C’s)

José Manuel López (PPC)- Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Carme Polvillo (CUP)- Suplent: Juli Cuéllar (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiIA)

 

 

 

Comissió Especial de Comptes

 

President: Juan Carlos Jerez (PSC)- Suplent: Núria Moreno (PSC)

Vicepresident: Miquel Rey (CiU)- Suplent: Josep M. Font (CiU)

 

Vocals:

Francesc Teixidó (ERC)-Suplent: Joaquim Camprubí (ERC)

1 representant del grup VoleMataró

Xavier Caravaca Domínguez (C’s)-Suplent: Juan Carlos Casaseca (C’s)

José Manuel López (PPC)-Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Carme Polvillo (CUP)- Suplent: Juli Cuéllar (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

 

Comissió Especial d’Organització

 

President: Joaquim Fernàndez- Suplent: Isabel Martínez (CiU)

Videpresident: Joan Carlos Jerez (PSC)- Suplent: Joan Vinzo (PSC)

 

Vocals:

Francesc Teixidó (ERC)- Suplent: Ignasi Bernabeu (ERC)

1 representant del grup VoleMataró

Xavier Caravaca (C’s)- Suplent: Víctor Manuel Paramés (C’s)

José Manuel López (PPC)- Suplent: José Luis Calzada (PPC)

Juli Cuéllar (CUP)- Suplent: Carme Polvillo (CUP)

Mònica Lora (PxC)

Esteve Martínez (ICV-EUiA)

 

 

 

Retribucions i dedicació de l’alcalde i dels regidors

 

La Llei 22/013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, el límit màxim total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències per una ciutat com Mataró és de 75.000 €. La proposta de retribució de l’alcalde que es porta aquesta tarda al Ple està clarament per sota d’aquesta xifra, 57.500 €, el mateix que en el mandat anterior (2011-2015).

 

També es manté el criteri de retribució dels tinents d’alcalde (del 2n al 6è) i dels regidors portaveus dels grups municipals. En canvi, es redueix la retribució dels regidors que no són tinents d’alcalde i s’incrementa lleugerament la retribució del primer tinent d’alcalde.

 

Els grups municipals tindran dret a percebre una assignació anual de 21.438,67 euros, més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 3.062,67 euros/any pel nombre dels seus components. A més, l’Ajuntament de Mataró facilita un despatx a cada grup municipal, telèfon, ordinador i un smartphone pel portaveu.

 

Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura a la qual es van presentar quedaran com a regidors no adscrits i no percebran cap assignació com a grup, només els drets econòmics que els corresponguin com a regidors.

 

 

 

 

 
 COGNOMS, NOM


G.M.


CÀRREC


CONCEPTE


RÈGIM DEDIC.


RETRIB. ANUAL


ASSIST.

(màxims)


BOTE PAZ, DAVID


PSC


Alcalde


DEDIC.EXCL.


100%


57.500


 


FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM


CIU


1r Tin. Alcaldia


DEDIC.EXCL


100%


48.875


 


MORENO ROMERO, NÚRIA


PSC


2a Tin. Alcaldia


DEDIC.PARC.


95%


43.700


 


CALPE MARQUET, NÚRIA


CIU


3a Tin. Alcaldia


DEDIC.PARC.


95%


43.700


 


VINZO GIL, JOAN MANUEL


PSC


4t Tin. Alcaldia


DEDIC.PARC


75%


34.500


 


REY CASTILLA, MIQUEL


CIU


5é Tin. Alcaldia


DEDIC.PARC.


95%


43.700


 


JEREZ ANTEQUERA, JUAN CARLOS


PSC


6é Tin. Alcaldia


DEDIC.EXCL.


100%


46.000


 


MARTÍNEZ CID, ISABEL


CIU


Regidora deleg.


DEDIC.EXCL.


100%


44.850


 


VADELL TORRES, MIQUEL ÀNGEL


PSC


Regidor delegat


DEDIC.EXCL.


100%


44.850


 


FONT I MORERA, JOSEP MARIA


CIU


Regidor delegat


DEDIC.PARC.


85%


38.122,50


 


MERCHÁN CIENFUEGOS, MARISA


PSC


Regidora deleg.


DEDIC.EXCL.


100%


44.850


 


TEIXIDÓ I PONT, FRANCESC


ERC


Portaveu


DEDIC.EXCL.


100%


38.185,75


 


SALICRÚ MALTAS, ANNA


ERC


Regidora


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


CAMPRUBÍ CABANÉ, JOAQUIM


ERC


Regidor


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


BERNABEU VILLA, IGNASI


ERC


Regidor


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


MORÓN GÁMIZ, MONTSE


Volem


Portaveu


DEDIC.EXCL.


100%


38.185,75


 


MARTÍNEZ VEGA, SARAI


Volem


Regidora


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


CABALLERO SANCHO, ANNA M.


Volem


Regidora


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


CARAVACA DOMÍNGUEZ, XAVIER


Cs


Portaveu


DEDIC.PARC


95%


36.276,46


 


FERRANDO CASASECA, J. CARLOS


Cs


Regidor


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


PARAMÉS SOTERAS, VÍCTOR M.


Cs


Regidor


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


CUÉLLAR I GISBERT, JULI


CUP


Portaveu*


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


POLVILLO I ALOMÀ, CARME


CUP


Regidora


ASSISTÈNC.


 


 


7.514,54


LOPEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL


PPC


Portaveu


DEDIC.EXCL.


100%


38.185,75


 


CALZADA OLMEDO, JOSE LUIS


PPC


Regidor


ASSISTENC.


 


 


7.514,54


LORA CISQUER, MONICA


PxC


Portaveu


DEDIC.EXCL.


100%


38.185,75


 


MARTINEZ RUIZ, ESTEVE


ICV


Portaveu


DEDIC.EXCL.


100%


38.185,75


 


PARCIALS


 


 


 


 


717.852,71


75.145,40


TOTAL


 


 


 


 


792.998,11


  

 

 

Representants municipals a entitats públiques i privades

 

Una altra de les propostes que es porta a l’aprovació del ple d’aquesta tarda és el nomenament dels representants a les diferents entitats públiques i privades, consorcis i fundacions com ara el Consorci del Port de Mataró, el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, el Consorci Sanitari del Maresme o la Fundació TecnoCampus.