Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple dóna suport unànime als empleats de la cadena Daunis

Escoltar

El Ple dóna suport unànime als empleats de la cadena Daunis

El Ple municipal va aprovar el dijous 5 de novembre una resolució de suport als treballadors de la cadena Daunis. El text, presentat pel grup municipal de VOLEMataró, es va aprovar per unanimitat dels regidors presents al Ple.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“La situació en la qual es troben els treballadors i treballadores de la cadena de fleques/pastisseries Daunis, de fort arrelament en el nostre municipi, i amb quatre establiments oberts en aquests moments, és veritablement indignant.

 

Els treballadors/es vinculats a aquesta empresa porten força temps amb impagaments i retards en la nòmina. Aquesta situació ha donat lloc al fet que molts d’ells i elles hagin acudit als tribunals havent obtingut sentències d’extinció dels contractes per falta de pagament, uns altres es troben en procés amb demandes interposades i hi ha una sèrie de treballadors i treballadores que encara segueixen vinculats a l’empresa, això sí, sense percebre el salari puntualment i amb un deute per impagaments endarrerits.

 

Encara continuen en l’empresa uns 30 treballadors/es i aproximadament unes 20, o bé ja s’han desvinculat de la mateixa i en són creditors, o bé es troben en procés pendents de judici.

 

S’estan realitzant mobilitzacions per part dels treballadors i treballadores davant algunes de les botigues, sol·licitant que l’empresa compleixi amb les seves obligacions.

 

És important recalcar que els treballadors/es de fleques/pastisseries Daunis, malgrat no percebre el salari puntualment de la nòmina, han complert i segueixen complint puntualment i fidelment les seves tasques en els seus llocs de treball, malgrat l’incompliment, per part dels gestors de l’empresa, de les seves obligacions i responsabilitats. Els treballadors i treballadores afectades pel conflicte generat a causa dels incompliments de l’empresa, han d’estar recolzats i assistits en tot moment per tots i cadascun dels agents socials i polítics de l’administració, en el nostre cas l’Ajuntament de Mataró, en defensa de les famílies del nostre municipi afectades directa i indirectament, moltes d’elles en una situació d’especial precarietat a causa de l’incompliment per part de l’empresa de les seves obligacions i responsabilitats.

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró que s’adoptin els següents acords:

 

1. L’Ajuntament de Mataró mostrarà públicament el seu suport als empleats/es i famílies afectats pels incompliments de la cadena de fleques/pastisseries Daunis.

 

2. L’Ajuntament a través dels seus recursos mirarà en la mesura del possible de facilitar tota d’informació i recursos aliens a cada cas. Sempre d’acompanyament i sense extralimitar-se o passar per endavant altres casos ja en tramitació o llistes d’espera.

 

3. L’Ajuntament de Mataró posarà al servei dels afectats de la cadena de fleques/pastisseries Daunis, els serveis del municipi per atendre d’urgència qualsevol estat de necessitat.”