Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La investigació sobre les irregularitats en l’adjudicació de pisos de PUMSA conclou que la tramitació no era acurada

Escoltar

La investigació sobre les irregularitats en l’adjudicació de pisos de PUMSA conclou que la tramitació no era acurada

Es promouran mesures per millorar el procediment, augmentar-ne el control i la transparència i donar una funció social a la política d’habitatge de PUMSA

L’alcalde, Joan Mora, i la presidenta de PUMSA, Montserrat Rodríguez, han presentat aquest matí les conclusions de la investigació per aclarir les possibles irregularitats en l’adjudicació de pisos de protecció oficial en règim de lloguer a Mataró.


 

Tant l’expedient municipal obert per aclarir el cas com l’informe realitzat per la consultora Faura Casas indiquen que no hi va haver cap més adjudicació irregular que la del fill de l’exgerent de l’empresa municipal PUMSA, César Fernàndez, cas que investiga el Jutjat d’Instrucció de Mataró.

 

En l’informe presentat pels auditors externs després de revisar els 296 casos d’adjudicacions de pisos que es van efectuar des que va entrar en vigor la llista única (2009-2013) per l’adjudicació de pisos, s’indica que:

 

- La incompareixença i manca de col·laboració de l’extreballadora que va denunciar inicialment les presumptes irregularitats ha fet més difícil la investigació.

 

- Hi havia una visió mercantilista del parc d’habitatges de protecció oficial, més que no pas una visió social. Es considerava que era prioritari tenir ocupat el pis.

 

- Els expedients tramitats no disposen de totes les formalitats administratives exigibles. És a dir, no hi ha constància documental de tots els tràmits, no es pot comprovar que s’hagi seguit l’ordre de prelació l’hora d’escollir el beneficiari...

 

- La responsabilitat en la tramitació d’aquests expedients era eminentment tècnica i, en cap cas, hi havia una intervenció política en el procediment.

 

-S’han trobat dos supòsits d’adjudicataris que no estaven a la llista única: el fill de l’exgerent i un altre cas atribuïble a un error humà, perquè sí figurava al registre de sol·licitants de la Generalitat.

 

-Existeixen dos casos en què el contracte de lloguer no s’havia enviat a l’Agència Catalana de l’Habitatge: un d’ells per impossibilitat de complimentar l’expedient a l’espera de documentació de l’estranger i l’altra per falta d’un certificat de vida laboral que ara ha estat reclamat formalment donant un termini.

 

-Es detecten pròrrogues tàcites de conctractes, bàsicament amb l’objectiu d’evitar els desnonaments, però tots els adjudicataris compleixen els requisits per continuar sent-ne.

 

-Es detecten tres casos de persones adjudicatàries amb relació laboral amb PUMSA o Prohabitatge i dos casos de familiars de primer grau amb persones amb vincle laboral. En tots els casos els adjudicataris complien els requisits. Malgrat tot, l’adjudicació a favor de treballadors suposa un 1,08% del total i un 0,72% en relació als familiars de primer grau.

 

Els resultats de la investigació han estat explicats aquest matí a la comissió de seguiment creada per l’alcalde per garantir la transparència en la investigació del cas, formada per representats dels grups municipals, el Defensor del Ciutadà, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

 

 

Mesures per millorar el procediment

 

L’instructor de l’expedient municipal i coordinador general de l’Ajuntament, Francesc Esteve, ha presentat a continuació les mesures destinades a millorar el procediment, augmentar-ne el control i la transparència i donar una funció social a la política d’habitatge de la societat PUMSA:

 

-Es proposa que en cada Consell d’administració de la societat es doni compte de les noves adjudicacions d’habitatges, altes i baixes.

 

-Es proposa que anualment, conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, es revisin els preus de lloguer, per tal que es puguin adaptar a la conjuntura del moment i puguin tenir una funció social, evitant la competència amb el mercat lliure i procurant la plena ocupació de tots ells.

 

-Es proposa establir un protocol amb els Serveis Socials de l’Ajuntament per regular aquells casos d’urgència social, reservant un percentatge del parc d’habitatges per aquests supòsits.

 

-Es proposa que s’ampliï la vigència de les inscripcions a la llista única d’habitatges per evitar-ne les caducitats. Actualment, la vigència de la inscripció és de 6 mesos, mentre que el termini de vigència en el cas del Registre de sol·licitants de la Generalitat és de 3 anys. Una gestió conjunta de les sol·licituds, que és precisament el que preveu la Llei d’Accés a l’Habitatge, aconsella igualar aquest termini de caducitat de les inscripcions.

 

-Es proposa implantar d’immediat les mesures contemplades en la Llei de la Transparència a l’activitat de tota la societat.