Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus demana a la Generalitat que segueixi finançant les escoles bressol municipals

Escoltar

La Junta de Portaveus demana a la Generalitat que segueixi finançant les escoles bressol municipals

El Ple de gener va donar compte de la declaració institucional, presentada per ICV-EUiA, que demana a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació al finançament de les escoles bressol municipals. La declaració es va aprovar a la Junta de Portaveus que va tenir lloc el 31 de desembre amb els vots a favor del PSC, PPC, ICV-EUiA i la CUP i va votar-hi en contra CiU. Cap membre del grup municipal de PxC va ser present en la Junta de Portaveus.


 

El text de la declaració institucional és el següent:

 

“Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 131.2, estableix la competència exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya.

 

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198.2 estipula: ‘Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal’.

 

Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 s’ha eliminat la partida destinada al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, en contra del que determina la Llei d’Educació de Catalunya.

 

Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves obligacions i acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les escoles bressol municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos.

 

Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les diputacions provincials per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les bressol de titularitat municipal, que li pertoca a la Generalitat, significa la total desinhibició de les seves responsabilitats, al traspassar tot el finançament d’aquestes escoles bressol a fons municipals, i per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del

Departament d’Ensenyament.

 

Atès que aquest mateix acord significarà per als ajuntaments una pèrdua neta d’ingressos, doncs els recursos que hi destini la Diputació de Barcelona al sosteniment de les escoles bressol els haurà de disminuir dels recursos disponibles per al finançament d’altres serveis o inversions municipals.

 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

PRIMER.-Reprovar la consellera d’Ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel que fa al menyspreu reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la Llei d’Educació de Catalunya i els acords signats amb les entitats municipalistes per al sosteniment de les escoles bressol.

 

SEGON.-Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el pressupost del Departament d’Ensenyament per a l’any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, tal i com estipula la Llei d’Educació de Catalunya, d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat en educació infantil en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la Generalitat i la representació del món local (Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya), recuperant com a mínim el finançament de l’any 2010.

 

TERCER.-Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el compliment dels acords signats amb les entitats municipalistes per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal, incomplerts des de l’any 2011.

 

QUART.-Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat el pagament de les quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal.

 

CINQUÈ.-Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Mataró i a totes les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAs) de les escoles bressol municipals de la nostra ciutat”.