Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró comptarà amb una ordenança municipal sobre els clubs socials de cànnabis

Escoltar

Mataró comptarà amb una ordenança municipal sobre els clubs socials de cànnabis

El Ple d’abril ha aprovat inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.


 

Atès que en els darrers anys a Mataró, com en altres ciutats, s’han establert diferents clubs socials de cànnabis, el Ple de juliol de 2014 va acordar iniciar els estudis i treballs per determinar com s’havien de regular les activitats destinades a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal. Des d’aleshores, i fins com a màxim d’un any, s’han suspès l’atorgament de llicències referents a aquestes activitats.

 

L’aprovació i posada en funcionament d’aquesta ordenança s’estima convenient i oportuna, entre d’altres motius, per garantir l’obertura d’aquests establiments per part d’associacions registrades i amb unes normes de funcionament clares i conegudes, per poder fixar les distàncies d’aquests locals i altres serveis o centres de la ciutat i per regular les condicions que ha de tenir l’exercici d’aquesta activitat.

 

L’ordenança, que consta de 14 articles i una disposició transitòria i una final, regula l’obertura de clubs socials de cànnabis i estableix un règim de distàncies entre ells i entre aquests i els centres educatius i de salut. Així mateix, garanteix que els locals reuneixin les condicions necessàries per evitar molèsties als veïns, i les condicions de seguretat, salubritat i higiene dels seus usuaris. La normativa també garanteix que l’activitat es dugui a terme per associacions d’usuaris degudament inscrites en els registres públics.

 

L’associació que promogui el club social ha d’estar inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

 

Entre altres condicions, l’ordenança estableix que per accedir a aquests locals cal ser consumidor habitual de cànnabis i hi prohibeix el consum d’altres drogues o begudes alcohòliques, també queda prohibit el cultiu de cànnabis en el local. A més, l’associació ha de proporcionar informació i assessorament professionalitzat en reducció de riscos i danys derivats del consum d’aquesta substància.

 

La normativa també incorpora el règim sancionador i la tipologia d’infraccions que es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

 

L’ordenança ha tingut en compte els criteris en matèria de salut pública i la llei sobre el tabaquisme.

 

A partir de l’aprovació al Ple l’ordenança se sotmet a informació pública durant 30 dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions o suggeriments, si passats aquests dies no se n’ha presentat cap es considerarà l’ordenança aprovada definitivament.