Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un protocol clarificarà els criteris per millorar la gestió en les adjudicacions del parc d’habitatges

Escoltar

Un protocol clarificarà els criteris per millorar la gestió en les adjudicacions del parc d’habitatges

La Comissió d’Habitatge ha elaborat un esborrany que està obert a aportacions dels grups municipals i altres òrgans

La Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament ha elaborat una proposta de protocol per clarificar els criteris d’adjudicació dels habitatges públics de la ciutat destinats a lloguer, amb l’objectiu de fer-ne una gestió més eficaç i transparent. El protocol també s’aplicarà per adjudicar els habitatges d’entitats i particulars que han cedit a l’empresa municipal PUMSA la seva gestió.

 

El document s’ha presentat aquesta setmana a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials i Via Pública i a la Comissió Informativa Municipal de l'Àrea de Participació i Atenció a les Persones perquè els grups municipals puguin fer arribar al govern les seves consideracions. També s’ha enviat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i aquest divendres es preveu presentar-lo a la Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments.

 

 

Tipologia d’habitatges

 

El protocol descriu els diferents tipus d’habitatges que estan gestionats per PUMSA:

 

1. Habitatges amb protecció oficial (HPO) propietat de PUMSA. Es poden destinar a dos tipus de lloguer:

 

- L’establert segons el preu protegit marcat pel Pla d’Habitatge en funció del qual es van qualificar (en aquest cas s’adjudiquen mitjançant la Llista Única, registre unificat de PUMSA).

 

- El lloguer social, adjudicats a proposta del Servei de Benestar Social amb un preu màxim en funció de la capacitat econòmica (no superior al 30% dels ingressos de la unitat familiar) i d’acord criteris fixats per la Comissió d’Habitatge.

 

2. Habitatges de la Borsa de Lloguer: poden ser habitatges públics, propietat de PUMSA, o habitatges de propietaris privats que han cedit la seva gestió. Els públics s’adjudicaran segons els requisits de la Borsa de Lloguer via Llista Única, o com a lloguers socials a proposta de Benestar Social i d’acord criteris fixats per la Comissió d’Habitatge. Pel que fa als privats, s’adjudicaran segons els criteris de la Borsa de Lloguer però mitjançant un llistat propi també de PUMSA, no mitjançant la Llista Única com es feia fins ara.

 

3. Habitatges socials: són propietat de l’Ajuntament, i es destinen exclusivament a cobrir necessitats d’habitatge mitjançant lloguer social. S’adjudiquen a proposta del Servei de Benestar Social en funció de la capacitat econòmica (lloguer no superior al 30% dels ingressos de la unitat familiar) i d’acord criteris fixats per la Comissió d’Habitatge. També s’inclouen en aquest grup els habitatges que provenen de les entitats financeres. En aquest cas, els criteris i preu del lloguer els estableix l’entitat, i el Servei de Benestar Social emet informe per acreditar la situació de vulnerabilitat de la família candidata.

 

4. Habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: són adjudicats mitjançant el Reglament de la Mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges de la Generalitat de Catalunya per situacions d’emergències socials i altres casos amb necessitats especials, que determina també els criteris d’accés i el preu del lloguer.

 

 

Millores en els procediments d’adjudicació

 

La proposta de protocol estableix els criteris i procediments d’adjudicació per a cada tipologia d’habitatge.

 

En el cas dels habitatges públics propietat de PUMSA que s’adjudiquen mitjançant la Llista Única (HPO i Borsa de Lloguer), s’han millorat els procediments per garantir la transparència i que els processos d’adjudicació quedin ben documentats. Quan hi hagi un pis disponible el programa informàtic adjudicarà l’habitatge després de creuar les dades del llistat de sol·licitants tenint en compte els criteris d’ordre d’inscripció, tipologia familiar i ingressos familiars. La llista que en sortirà es farà pública penjant-la al tauler d’anuncis de les oficines d’Habitatge de l’Ajuntament, al web municipal i al de PUMSA.

 

Si es compleixen tots els requisits, PUMSA contactarà sempre amb la primera persona de la llista preferentment per SMS o, si no és possible, trucada telefònica. El sol·licitant tindrà 3 dies hàbils per adreçar-se a les oficines d’Habitatge i acceptar o renunciar al pis. Si no s’hi adreça, se l’enviarà una carta certificada amb acusament de rebut i, si en 3 dies hàbils més des de la seva recepció no hi acudeix, la seva sol·licitud serà donada de baixa.

 

El protocol també estableix els tipus de contracte per a cada tipologia d’habitatge i la seva durada i, per últim, fixa les accions a emprendre davant possibles impagaments.