Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unanimitat dels grups municipals en defensa del dret dels afectats per hepatitis C a rebre tractament al sistema públic

Escoltar

Unanimitat dels grups municipals en defensa del dret dels afectats per hepatitis C a rebre tractament al sistema públic

La Junta de Portaveus va aprovar per unanimitat una declaració institucional que presentaven els grups municipals d’ICV-EUiA i el PSC en defensa dels afectats i afectades per hepatitis i del seu dret a rebre tractament en el sistema sanitari públic. La declaració, que va ser aprovada per unanimitat, va ser llegida durant el Ple ordinari de febrer, celebrat dijous passat.


El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“Atès que els pacients afectats per la infecció del virus de l'Hepatitis C porten mesos exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya el finançament d'un fàrmac de recent comercialització (Sofosbuvir) que s'ha demostrat extraordinàriament eficaç en l'eradicació d'aquesta malaltia.

 

Atès que la multinacional que el comercialitza, l'empresa farmacèutica Gilead, imposa un preu abusiu per cadascun dels tractaments (entre 25.000 euros i 65.000 euros per persona) i que es donaren el fets que l’empresa que va descobrir el Sofosbuvir (Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i desenvolupament del fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars. Al nostre parer entenem que la legislació ha de prohibir que els  costos derivats d'operacions borsàries especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o, el que és el mateix, prohibir que, en última instància, les operacions borsàries especulatives siguin finançades amb els fons dels sistemes sanitaris públics. Atès que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Govern de l’Estat espanyol no està finançant suficientment el tractament. S'ha anunciat un sostre de despesa de 125 milions d’euros que suposaria garantir el tractament a un màxim de 5.000 persones; quan l’estimació de persones que requereixen el tractament de forma immediata es calcula que son més de 30.000, segons les

associacions professionals. Cal recordar que des de l'aprovació del Sofosbuvir per part de l'Agència Europea de Medicaments s'han registrat uns 4.000 morts de pacients que podrien haver-se beneficiat amb el seu tractament. Les estimacions diuen que cada dia que passa moren 12 pacients, de forma implacable, inhumana, discriminatòria i en molts casos perfectament evitable. Van passant mesos en gestions burocràtiques i debats de comissions d’experts, cercant com aplicar criteris d’ inclusió-exclusió i fórmules tècniques de finançament, quan la decisió és nítidament política. Les persones van morint, literalment, mentre des dels governs es demora la disposició i ús immediat d’un tractament necessari, existent i adient que cal finançar des del sistema públic de salut atenent als drets a la salut recollits en tot l’ample ventall de legislació, des de la pròpia Constitució espanyola fins l’Estatut de Catalunya.

 

Atès que entenem que ni el Govern de l’Estat espanyol ni el Govern de la Generalitat de Catalunya no han fet ni de lluny el que cal per garantir un tractament per a tots els pacients susceptibles de beneficiar-se del mateix. Addueixen problemes de finançament, a causa de l'elevat cost del tractament individual.

 

Atès que no s’ha fet ús de les eines que estan al seu abast i que poden permetre abaratir el preu del medicament i garantir el dret a l'assistència sanitària i a la vida d'aquestes persones. L'acord sobre propietat intel·lectual de l'Organització Mundial del Comerç (Acord ADPIC) permet la utilització de llicències obligatòries, és a dir, permisos perquè un govern pugui produir un producte patentat o utilitzar un procediment patentat sense el consentiment del titular de la patent. És a dir, segons els acords internacionals signats, el Govern espanyol podria autoritzar la producció de genèrics basats en la patent de Sofosbuvir per tal de garantir el tractament a un preu sostenible als afectats per Hepatitis C, proveint el mercat intern. És més, en casos com el que ens ocupa, d'autèntica emergència sanitària i de pràctiques empresarials anticompetitives, el Govern està obligat a intentar negociar una rebaixa de preu amb el propietari de la patent de manera prèvia a l'autorització de la llicència obligatòria, i fins i tot pot imposar directament el preu que consideri oportú, adequat i just. Atès que l’única limitació, que no forma part de l'acord ADPIC (modificat el 2003), és la decisió voluntària d'alguns països desenvolupats, entre els quals es

troba Espanya, de renunciar a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, eina que seria útil en cas que no existís capacitat tècnica per a la producció del medicament genèric en el propi territori nacional.

 

L’hepatitis C és un problema de salut pública no resolt, que necessita planificació estratègica i, actualment, també és un greu problema pressupostari per al sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i de solucions. Davant aquesta realitat, constatem la insensibilitat i incompetència dels governs espanyol i català davant del tractament dels malalts d’hepatitis. Pel que fa al govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la seva manca d’interès

amb la gestió d’un problema de salut greu, renunciant a les seves competències, i justificant la seva inacció amb l’absència de recursos passant la responsabilitat al govern central.

 

Els ciutadans i les ciutadanes hem de preservar el nostre dret a una sanitat pública i universal, i per tant, creiem que els i les pacients han de poder continuar comptant amb totes les garanties d'un sistema de salut eficaç i eficient.

 

Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i Socialista proposen l’adopció dels següents

ACORDS:

 

PRIMER.- Solidaritzar-se amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i donar suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets, així com reconèixer el paper de tot el personal sanitari, que amb una situació de manca de recursos fa tot el possible per fer front aquesta difícil situació. En aquest sentit, exigir i instar els governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya a:

 

1) Declarar, des de les administracions estatal i catalana la situació dels pacients afectats per Hepatitis C com a emergència sanitària i denunciar l'actuació de l'empresa Gilead de anticompetitiva i monopolística.

2) Realitzar, mitjançant els òrgans competents, els tràmits necessaris, amb la major rapidesa possible, sense negociació prèvia amb el titular de la patent, per a l'emissió de llicència obligatòria de Sofosbuvir, autoritzant l'abastament del mercat intern d'aquest producte mitjançant la fabricació de genèrics, fixant un preu que sigui sostenible per a les arques públiques

i que garanteixi el tractament per a tots els que ho necessiten segons els criteris científics i dels professionals.

3) Retirar la decisió voluntària del Govern de l’Estat espanyol de renúncia a la importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers països, a fi de poder importar medicaments d'aquests en cas que la producció de genèrics sota llicència obligatòria realitzada en el nostre

territori no sigui suficient per cobrir les necessitats de tractament.

4) Instar els organismes internacionals i als països membres de la UE a la modificació de la legislació de les patents farmacèutiques, per tal d'evitar els efectes perniciosos de l'especulació financera.

5) Prohibir que es puguin establir patents privades sobre productes que siguin desenvolupats en bona mesura gràcies a la tasca d'investigacions finançades per institucions públiques, desenvolupades en instal·lacions o centres públics, amb el concurs de professionals dels sistemes nacionals de salut o de seguretat social i mitjançant assajos en els quals participin pacients que siguin captats en centres de titularitat o finançament públiques.

6) Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre altres, un control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea sobre patents de fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a R+D a la farmaindústria que garanteixi un

retorn dels recursos públics en forma de preus ajustats. Tanmateix, cal cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri de Sanitat i les CCAA, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de l’accés universal als nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de

condicions per a tot l’Estat. Cal també reclamar la participació de les autoritats reguladores catalanes en les negociacions de la fixació del preu dels medicaments que el Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la participació real i efectiva de les

organitzacions de pacients en el procés d’avaluació dels medicaments.

7) Actuar de forma activa davant les institucions europees per fixar una estratègia d'acció comuna que permeti l'accés dels afectats als tractaments emergents, i en especial el de l’Hepatitis-C.

8) Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis C.

9) Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons de Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per combatre l’hepatitis C.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a sumar-se a aquestes exigències davant el govern central i a assumir la seva responsabilitat derivada de les seves competències en la prestació de l'assistència sanitària, garantint immediatament la provisió del tractament necessari a tots els afectats que ho necessitin segons prescripció facultativa.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en el què han de participar-hi tots els agents implicats en aquesta malaltia (responsables de Salut, institucions científiques, investigadors i associacions d’afectats).

QUART.- Traslladar aquests acords al ministre de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de l’Estat espanyol, al conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya, així com a les entitats, associacions i plataformes ciutadanes que defensen el dret al tractament públic necessari de la hepatitis C, i específicament a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública Mataró-

Maresme.”