Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament manté l’estratègia per lluitar contra la vulneració del dret a l’habitatge

Escoltar

L’Ajuntament manté l’estratègia per lluitar contra la vulneració del dret a l’habitatge

Proposa convenis amb entitats bancàries i prepara una ordenança contra els pisos buits

Malgrat la impugnació per part del Govern de l’Estat dels articles 3, 4, 5, i 7 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’Ajuntament de Mataró manté la seva estratègia per lluitar contra la vulneració del dret a l’habitatge de les persones més desafavorides.

 

La regidoria de Benestar Social, Convivència i Polítiques Socials d’Habitatge té una estratègia basada en 4 línies de treball:

 

1. La col·laboració amb els Jutjats i la mediació.

Existeix un protocol mitjançant el qual els jutjats comuniquen a l’Ajuntament la data prevista per a l’execució del desnonament just en el moment que s’admet la demanda. D’aquesta manera, el Servei de Benestar Social disposa d’un termini d’entre 2-3 mesos per estudiar el cas de la persona o família afectada i intentar trobar una solució, ja sigui via reallotjament, lloguer social o trasllat a centre d’acollida. 

 

2. La negociació amb les entitats bancàries.

El govern municipal espera que la col·laboració iniciada amb algunes entitats bancàries es mantingui malgrat el recurs contra la llei d’emergència social, que pot deixar sense efectes el lloguer social obligatori per als grans tenidors. A banda de la cessió de pisos per a la borsa de lloguer, l’Ajuntament proposa a les entitats bancàries signar convenis de col·laboració per donar solució a situacions de pèrdua d’habitatge i evitar el desnonament per mitjà de la cessió de nous habitatges per a lloguer social. També hi ha prevista la signatura d’un acord amb una entitat financera per a la reforma dels habitatges que els particulars posin a borsa de lloguer social a fi de reallotjar famílies afectades per processos de desnonament o en risc d’exclusió residencial.

 

3. L’aprovació d’una ordenança dels habitatges buits.

El govern municipal ha iniciat ja els tràmits per portar a l’aprovació del Ple una ordenança reguladora del procediment de verificació dels habitatges buits, fonamentada en la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge. És una de les accions previstes en el Programa d’Actuació Municipal 2016 i es calcula que podria entrar en vigor a la tardor. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu establir un programa anual d’inspeccions d’habitatges buits destinat a detectar  els immobles que portin més de dos anys sense ús de forma injustificada, requerint els seus propietaris perquè els posin en ús. En casos d’incompliment es podrien preveure multes coercitives que podrien oscil.lar entre els 3.000 i els 9.000 €.  Es calcula que a Mataró hi ha 3.411 habitatges buits, dels quals uns 574 són propietat d’entitats financeres i 251 d’empreses constructores.

 

4. L’adquisició i rehabilitació d’habitatges per a la borsa de lloguer social.

En el Programa d’Actuació Municipal i en Pressupost Municipal 2016 hi ha previst una partida de 150.000 € perquè l’Ajuntament pugui adquirir directament habitatges i/o fer obres de rehabilitació amb la finalitat d’incorporar aquests pisos a la borsa de lloguer social.