Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró incrementa en un milió i mig d’euros el fons inicial previst per a mesures de Rescat Social 2016

Escoltar

Mataró incrementa en un milió i mig d’euros el fons inicial previst per a mesures de Rescat Social 2016

El major increment percentual s’ha destinat a polítiques socials d’habitatge i pobresa energèticaEl regidor de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, Joan Vinzo; la regidora de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge, Isabel Martínez; i la regidora d’Igualtat i Joventut, Marisa Merchán, han presentat avui les mesures de Rescat Social 2016. Sota aquest nom s’engloben totes les accions i el corresponent pressupost que l’Ajuntament ha dut a terme durant aquest 2016 en matèria social per donar resposta a emergències o necessitats que s’han vist incrementades per motius sobrevinguts. El pressupost que s’ha destinat a incrementar programes d’acció social de diferents àmbits i tipologies durant el 2016 és d’1.558.823,61 €. El pressupost global del 2016 que l'Ajuntament ha destinat a mesures socials és de 14.359.309,10 €.
Aquestes mesures de Rescat Social 2016 han cobert els dèficits que en matèria d’atenció a les persones que hi ha a la ciutat mentre que, de forma paral·lela, s’ha treballat en l’elaboració del Pacte amb el Tercer Sector que es presentarà públicament el proper 20 de desembre.
La distribució de les aportacions s’ha fet en projectes i accions concretes segons les següents set àrees de treball:
1.- AlimentacióL’increment de la dotació en recursos alimentaris ha estat d’un 161,73% al destinar 234.593,57 € en comptes dels 89.632,31 € del 2015. La diferència ha suposat, entre d’altres, el suport a la cistella bàsica amb producte fresc en període de vacances de 43 famílies amb 97 infants o adolescents al seu càrrec. També es va veure incrementat amb el Casalet d’agost on 47 menors en situació de risc social van rebre oferta lúdica i servei d’esmorzar, dinar i berenar. La complementació de les beques menjador, el suport als menjadors socials també són altres de les partides incrementades. Com a nova creació, s’ha de tenir en compte la posada en marxa del Centre de Suport Alimentari L’Entorn, inaugurat el passat 15 de desembre.
2.-Habitatge


La partida destinada a polítiques socials d’habitatge i lluita contra la pobresa energètica és la que més s’ha incrementat aquest 2016 arribant a un 396,42%, al passar de 68.269,171 € a 338.903,17 €. Les tramitacions dels ajuts al lloguer, la prevenció de desnonaments i atenció a les famílies en risc de pèrdua d’habitatge, ajuts socials per a l’habitatge, la borsa d’habitatge de lloguer social són alguns dels serveis que s’han incrementat per oferir un servei òptim al ciutadà. Com a noves accions s’ha creat el Banc de l’Energia, la normativa per a la verificació d’habitatges buits i s’ha invertit en la compra de quatre habitatges, mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte, per a polítiques socials. També s’ha destinat una part d’aquests 338.903,17 € a disposar d’un punt d’informació sobre les tarifes socials i bonificacions de la tarifa de l’aigua i a diferents programes de suport ii acompanyament a comunitats de veïns que requereixen atenció especial.
3.- Gent Gran, dependències i diversitat funcional


L’increment s’ha traduït en serveis d’atenció domiciliària, el servei de teleassistència, ajuts socials a la gent gran, atenció a les persones grans i amb dependència i la millora de la xarxa d’equipaments. A nivell econòmic això ha suposat un increment del 22,80% passant de 3.277.705,78 € a 4.024.940,42 €.
4.- Infants i joves


La dotació en recursos d’atenció a la infància ha estat de 287.258,15 € davant dels 130.476,03 € previstos, el que es tradueix en un increment del 120,16%. Els ajuts per a les escoles bressol en escolarització i transport, el programa de treball amb família extensa en el procés d’integració i educació dels fills, els serveis de socialització i integració per als infants en risc dels centres oberts i el suport psicològic infantil són accions on s’han invertit més recursos econòmica i personals.
Pel que fa als joves, s’han incrementat els serveis de la xarxa d’equipaments socioeducatius, s’ha recuperat el projecte d’informació als centres d’ensenyament secundari i s’ha incrementat el projecte Medi Obert. Això ha suposat un increment en l’àrea de joventut d’un 16,55% que són 420.563,91 € respecte els 360.853,52 € inicials.
5.- Polítiques d'Igualtat


En aquesta àrea la xifra final és de 162.151,66 € per sobre dels 93.759,50 €, el que representa un augment del 72,94%. En accions concretes hi ha campanyes de prevenció i sensibilització i el suport especialitzat en informació i assessorament a les dones.
6.- Primera atenció i promoció


L’increment aquí és de l’11,61%, passant dels 320.658,94 € als 357.897,55 €. Els ajuts i convenis amb entitats socials per a la integració sociolaboral és una acció de nova creació que ha permès iniciar un treball conjunt amb les entitats del Tercer Sector en l’àmbit de la integració laboral.
7.- Civisme, Convivencia i Mediació


Les accions que han tingut continuïtat d’aquest apartat han estat les aportacions a projectes de cooperació internacional i el servei d’acollida a persones nouvingudes mentre que s’han incrementat els programes de mediació i de sensibilització per a la convivència, la diversitat i la interculturalitat. Dels 630.362,20 € s’han passat a un pressupost final de 704.232,63 € que és un increment de l’11,72%.
Aquestes són les xifres i els programes incrementats durant el 2016, de cara a l’any 2017 i als propers exercicis es tindrà en compte els eixos de treball que marqui el Pacte amb el Tercer Sector. Les línies de treball serviran per elaborar un Pla d’Inclusió que determini les accions a potenciar per donar resposta a les situacions d’emergència social en la que es troben ciutadans a conseqüència de la crisi econòmica o d’altres factors.


Bonificacions fiscals pels ciutadans
L’Ajuntament també concedeix subvencions, bonificacions i exempcions dels tributs municipals, uns beneficis pels mataronins que es troben recollits a la Guia d’incentius fiscals. Aquests beneficis per determinats ciutadans com poden ser els jubilats, les famílies monoparentals, les famílies nombroses o per raons de capacitat econòmica, ha suposat que les arques municipals han deixat d’ingressar 642.227,33 € aquest exercici 2016. Els principals conceptes pels quals els ciutadans s’han sumat a les bonificacions han estat en les taxes de l’IBI, la plusvàlua, la taxa d’escombraries i preus públics per activitats esportives i culturals.
En concepte de llicències d’ús o arrendaments a entitats amb finalitats socials, l’Ajuntament ha destinat recursos valorats en 1.317.740,39 €.