Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ha comprat cinc habitatges durant el 2016 i 2017 per destinar a famílies vulnerables

Escoltar

L’Ajuntament ha comprat cinc habitatges durant el 2016 i 2017 per destinar a famílies vulnerables

Els beneficiaris reben atenció i seguiment socialL’alcalde, David Bote, i la regidora de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge, Isabel Martínez, han visitat avui, 29 de juny, un dels habitatges destinats a famílies que passen situacions de vulnerabilitat. El pis va ser adquirit per l’Ajuntament en exercici del dret de tanteig i retracte durant el 2016 i es va rehabilitar abans d’adjudicar-lo, en aquest cas, a una família monoparental que pagarà un lloguer social inferior al 30% dels seus ingresos. 
Les famílies adjudicatàries d’aquests habitatges reben atenció i seguiment social per part de Benestar Social de l’Ajuntament i es comprometen a realitzar un itinerari d’inserció social i laboral per tal de reduir la situació de vulnerabilitat econòmica i social en la que es troben.
Els beneficiaris compleixen amb els requisits exigits pel Reglament municipal del Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Mataró.


Compra i rehabilitació
El Ple del 4 de maig va aprovar per unanimitat l’adscripció de quatre habitatges municipals a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA). Els habitatges van ser adquirits durant l’any 2016 en exercici del dret de tanteig i retracte amb una partida pressupostària de 180.000 € dels quals 150.000 € són municipals i la resta provenen d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Durant el 2016, l’Ajuntament va adquirir quatre habitatges procedents de processos d’execució hipotecària o dació en pagament a través del dret de tanteig i retracte. Un cop rehabilitats, aquestes habitatges, situats a diferents punts de la ciutat, són per a famílies amb situació de vulnerabilitat.
En el pressupost del 2017 també hi ha una partida de 150.000 € i s’ha sol•licitat també una subvenció a la Diputació de Barcelona per incrementar l’import destinat a l’adquisició d’habitatge per aquest procediment. Durant aquest exercici s’ha proposat la compra de dos habitatges per valor de 69.000 € que també caldrà rehabilitar abans d’adjudicar-los, un d’ells ja s’ha comprat i l’altre està en tràmit.