Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament millora l’estacionament del Triangle Molins

Escoltar

L’Ajuntament millora l’estacionament del Triangle Molins

L’actuació contempla la millora de l’enllumenat i del terra de sauló amb una barreja de ciment

El Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament ha començat les obres d’arranjament de la zona d’estacionament del denominat Triangle Molins, entre les rieres de Cirera i de Figuera Major i la ronda de Frederic Mistral.

 


Els terrenys, de titularitat municipal, ocupen una superfície total de 13.221 m², dels quals 8.555 m² s’utilitzen com a aparcament i la resta són els talussos de delimitació amb els carrers que l’envolten.

 


Els treballs previstos són la desbrossada, anivellament i millora dels terres del solar amb una barreja de sauló i un 5% de ciment pòrtland. També es farà una escala d’accés amb graons de fusta des del pas de vianants elevat existent a la riera de Cirera. Al punt baix de l’estacionament, Aigües de Mataró col·loca reixes interceptores per a la recollida de les aigües pluvials, que es canalitzaran al sistema general del clavegueram.

 


Es substituirà i millorarà l’enllumenat interior de l’espai, que ara consta de dos pals de fusta de 4 m d’alçada amb 4 projectors. S’instal·laran 4 noves columnes de 12 m d’alçada amb 4 projectors cadascuna. També s’arranjaran els talussos que delimiten el solar i es col·locaran dues papereres.
Les obres es duran a terme per fases, de manera que només s’afectarà cada vegada una part de l’aparcament. Els treballs estan adjudicats a l’empresa catalana d’Infraestructures i Serveis SA per un import de 50.392,49 € (IVA inclòs), i tenen una durada prevista de 6 setmanes.
A banda del projecte que ara s’executa, i a petició de veïns de la zona, l’Ajuntament està valorant la possibilitat d’asfaltar els terrenys, de manera que el tractament de compactació que es fa ara serviria com a subbase. L’àmbit està qualificat com a zona d’equipaments, de manera que les actuacions que es realitzin també han de tenir en compte el possible desenvolupament urbanístic futur.