Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament obre el termini perquè entitats i associacions puguin sol·licitar subvencions per al 2017

Escoltar

L’Ajuntament obre el termini perquè entitats i associacions puguin sol·licitar subvencions per al 2017

Les sol·licituds es van obrir el 27 de febrer i són obertes fins al 20 de marçA partir del dilluns 27 de febrer i fins al 20 de març, les entitats i associacions poden presentar les sol·licituds de subvenció per als seus programes d’activitats per al 2017. La convocatòria va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, que duguin a terme activitats durant l’any 2017 en els àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, dona, joventut, ensenyament, ciutadania, cultura i esports. 
Les principals novetats i canvis que hi ha en les bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms per al 2017 són les següents:
-La incorporació del codi ètic de la Generalitat per a convocatòries de subvencions que es va aprovar en el Ple de setembre de 2016. Aquest codi estableix els principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat. El document també inclou els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis que són els que regeix la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
-El foment de la incorporació de joves i infants amb risc d’exclusió social, derivats pel Servei de Benestar Social, en activitats d’entitats i associacions que sol•liciten subvencions. Aquesta és una de les accions recollides en el PAM 2017.
-S’ha incorporat una puntuació específica per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social, aquest és un dels compromisos que es deriven de la signatura del Pacte del Tercer Sector.
-La prioritat de la presentació dels documents a través de l’Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat/oficinavirtual)
Perquè les entitats interessades en rebre subvencions puguin informar-se de com dissenyar un projecte i preparar la documentació de sol•licitud i de justificació, el Servei de Projectes Transversals i Participació va organitzar dues sessions el passat dimecres 24 de febrer al Centre Cívic Espai Gatassa.Per al 2017 hi ha 13 convocatòries de diferents de subvencions amb un pressupost inicial previst de 428.665,22 €.
Les convocatòries són les següents:


1. Programes de suport en l’àmbit de l’Atenció Social: 23.197,79€2. Programes i activitats per a Gent Gran: 3.745,00 €3. Programes i activitats de dinamització als casals de Gent Gran: 13.000,00 €4. Foment dels programes i activitats de Salut Pública: 1.753,02 €5. Activitats i programes que fomentin la igualtat entre homes i dones, la promoció social i la participació de les dones a la ciutat: 5.000 €6. Educació en el lleure: 8.513,71 €7. Activitats per a joves: 5.963,70 €8. Promoció de la integració social, de la sensibilització ciutadana i de la convivencia: 7.880,00 €9. Casals d’estiu: 71.000,00 €10. Menjador escolar: 15.000,00 €11. Programes d’activitats culturals: 50.000,00 €12. Activitats de promoció esportiva: 214.612,00 €13. Activitats esportives extraordinàries: 9.000,00 €Total: 428.665,22 €
La previsió pressupostària de convenis i subvencions de les àrees d’Acció Social i de Serveis a les Persones per al 2017 és d’1.744.844,54 € dels quals 1.316.189,32 € corresponen a convenis amb entitats i 428.655,22 € corresponen a subvencions. A banda de les subvencions i convenis, també es fan altres aportacions econòmiques a consorcis públics, altres administracions i també en concepte d’ajuts o de subvencions.
Balanç 2016
En el conjunt de l’Ajuntament es van fer aportacions per un import de 4.517.651,03 € durant el 2016. De la xifra global, 434.543,88 € es van destinar a subvencions, 1.796.121,46 € a convenis i 2.286.985,69 € a d’altres transferències i ajuts (principalment aportacions a consorcis i ajuts individualitzats). El 2016 es van atorgar 180 subvencions a 136 entitats i es van signar convenis amb 82 entitats.
Aportacions a subvencions 2016. Servei de Benestar Social: 23.197,49 € (5,34 %). Servei de Salut i Consum: 1.694,28 € (0,39 %). Servei d’Igualtat i Ciutadania: 38.834,22 € (8,94 %). Direcció d’Ensenyament: 90.983,16 € (20,94 %). Direcció de Cultura: 40.745,39 € (9,38 %). Direcció d’Esports: 239.089,34 € (55,02 %)
Aportacions a convenis 2016. Servei de Benestar Social: 525.172,09 € (29,24 %). Servei de Salut i Consum: 11.568,76 € (0,64%). Servei d’Igualtat i Ciutadania: 445.119,29 € (24,78 %). Direcció d’Ensenyament: 17.080,00 € (0,95 %). Direcció de Cultura: 193.732,52 € (10,79 %). Direcció d’Esports: 74.600 € (4,15 %). Servei de Projectes Transversals i Participació: 49.396,08 € ( 2,75%). Servei d’Estudis i Planificació: 600,00 € (0,03 %). Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica: 335.347,52 € (18,67 %). Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica: 111.405,84 € (6,20 %). Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat: 500 € (0,03 %). Servei de Desenvolupament Sostenible: 2.500 € (0,14 %). Servei de Protecció Civil: 29.099,36 € (1,62 %)

Aportacions a altres transferències i ajuts 2016. Servei de Benestar Social: 188.386,42 € (8,24 %). Àrea de Serveis a les Persones: 985.824,77 € (43,11 %). Direcció d’Ensenyament : 942.749,85 € (41,22 %). Direcció de Cultura: 24.187,77 € (1,06 %). Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica: 132.697,91 € (5,8 %). Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica: 13.138,97 € (0,57 %).