Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’informe-auditoria fet al servei de recollida de residus i neteja viària de Mataró no detecta frau

Escoltar

L’informe-auditoria fet al servei de recollida de residus i neteja viària de Mataró no detecta frau

L’informe-auditoria que l’alcalde de Mataró, David Bote, va encarregar el passat mes de novembre per analitzar el nivell d’acompliment del contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges no ha detectat frau ni tampoc discrepàncies significatives entre els serveis contractats i facturats.

 


El Govern municipal es va comprometre al Ple municipal de novembre a donar informació actualitzada i detallada de la situació i estat del contracte, que és el de major quantia de l’Ajuntament, adjudicat al 2014 a FCC per un termini de 8 anys i un import total de 61 milions d’euros. El resultat de l’informe-auditoria es va presentar ahir a la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, i avui la regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, Núria Moreno, i el regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, l'han presentat a la premsa. 

 


L’estudi es va encarregar a l’empresa Datambient i ha tingut un cost de 15.000 €. S’han analitzat els serveis efectuats un mes de cada trimestre entre maig de 2015 i desembre de 2016, de manera que la mostra té un grau de representativitat del 35%. De l’avaluació de tota la informació analitzada, l’informe-auditoria conclou que:
- No s’ha detectat cap indici que el concessionari realitzi pràctiques orientades a evadir les inspeccions i controls municipals.
- No s’han trobat duplicitats en les imputacions de costos en la prestació dels serveis contractats.
- Es detecten discrepàncies de facturació poc significatives entre el servei prestat i el facturat, i es donen tant a favor de l’empresa com de l’Ajuntament, amb un import global a favor de l’Ajuntament de l’1,35% sobre el pressupost anual, que suposen uns 61.000 € en el període estudiat.
A banda de l’informe-auditoria, en els darrers mesos, l’Ajuntament ha pres mesures complementàries per millorar la transparència del servei en aquest darrers mesos.
- S’ha creat un Observatori de la Neteja que recull els principals indicadors del servei i mesura la seva evolució. Els resultats es presenten amb periodicitat trimestral a la Comissió Municipal Informativa de Gestió de l’Espai Públic.
- S’han incrementat els mecanismes de control de les certificacions municipals sobre els serveis prestats i facturats.
- S’ha reforçat el servei d’inspecció i control de qualitat a la via publica, amb la incorporació de tres inspectors municipals per realitzar aquestes tasques.
- Es realitzarà una auditoria anual de l’operativa del servei per fer seguiment i control dels serveis contractats. La realitzarà una empresa externa, contracte que properament sortirà a licitació per un període plurianual.