Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus reivindica l'autonomia local dels ajuntaments

Escoltar

La Junta de Portaveus reivindica l'autonomia local dels ajuntaments

La Junta de Portaveus, celebrada el passat dilluns 4 de setembre, va aprovar una declaració institucional presentada pel grup municipal de VOLEMataró en contra dels processos anti-municipalització del Govern de l’estat. El text va ser aprovat amb els vots favorables del PSC, CiU, ERC-MES, VOLEMataró, CUP i ICV-EUiA; els vots en contra del PP i l’abstenció de C’s i PxC.

 


El text aprovat és el següent:

 


“El 23 d'agost de 2011, l’aleshores, el Govern del moment (PSOE, amb el suport del Partit Popular), va promulgar una reforma exprés de la Constitució (art. 135) que prioritzava el pagament del deute per sobre de qualsevol altra despesa. Amb aquest moviment, l’austericidi de l’anomenada Troica (formada per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional) es convertia en llei: la l lei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera , i la llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL).
Basant-se en aquesta llei d'estabilitat pressupostària, el Govern fixa anualment el "sostre de despesa ", és a dir, limita el que poden gastar les administracions públiques. I això malgrat que aquestes tinguin superàvit, perquè no el poden destinar “legalment” a allò que valorin més important, sinó que l’han de destinar per llei a avançar el pagament del deute.
Les polítiques d'austeritat, d'ofec fiscal i financer, i de control pressupostari engegades en els darrers anys han determinat un augment creixent de la bretxa social, de la desigualtat i de l'exclusió social. I és només a través d'un veritable reforçament de l'exercici dels serveis públics per part de les administracions arrelades al territori, en particular els ajuntaments, que és possible reduir aquesta alarmant desigualtat.
Recentment, el Partit Popular ha decidit fer un pas més en el seu evident antimunicipalisme i el seu menyspreu per l’autonomia local, presentant el passat 4 d’abril l'esborrany de Pressupostos

Generals per al 2017: una proposta de pressupostos continuista, austericida, antisocial, i que consolida les retallades.
La Disposició Addicional 26 de l'esborrany dels Pressupostos Generals recull que les Administracions “n o podran considerar com a empleats públics (...) als treballadors dels contractistes de concessions d'obres o de serveis públics (...) quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei ". En resum: amb aquesta disposició, el Govern del PP pretén obstaculitzar de forma explícita els processos de remunicipalització, dels serveis públics perquè els ajuntaments i les empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com interins o eventuals, el personal de concessions privades.
La Disposició posa més traves, ja que contempla també que, en els supòsits en els quals el personal s'incorpori a societats mercantils públiques "e n compliment d'una sentència o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat" , se’l comptabilitzarà com a personal de nou ingrés, que és la limitació que tenen els ajuntaments des de fa gairebé 10 anys per contractar personal.
Aquesta mesura, per tant, pretén segrestar l’autonomia local i la iniciativa política municipal, impedint que molts serveis passin o es mantinguin en la gestió directa, atès que la seva entrada en vigor implicaria la impossibilitat de gairebé qualsevol procés de remunicipalització perquè és evident que sense personal per prestar el servei i sense poder-ne contractar es fomenta l’objectiu neoliberal de tancar serveis públics o privatitzar-los. Aquesta imposició ideològica i inconstitucional de la gestió indirecta i la privatització, es fa també en contra dels drets de la ciutadania i de les persones usuàries del servei, amb l’únic objectiu de desenvolupar fins a l’últim racó del territori la voracitat neoliberal.
És sobradament conegut que la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió directa, com ha reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes en el seu Informe del 2011, i cal no oblidar que la contractació pública, la gestió indirecta de serveis i les privatitzacions han estat l'espai, menys democràtic i menys transparent, on s'han desenvolupat la immensa majoria dels grans casos de corrupció i d’espoli públic. Una corrupció que té en el Partit Popular el seu màxim exponent, i que atansa també el màxim artífex d’aquestes mesures: Cristóbal Montoro , ministre d’Hisenda i Funció Pública.
Per tot això, el grup municipal de VOLEMataró proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al Govern central pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als Ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania, tal com exigeix la Carta Europea d'Autonomia Local.
Segon.- Declarar el municipi de Mataró sobirà en les seves decisions democràtiques i disposat a reivindicar la seva autonomia local, legalment reconeguda a la Constitució i a la Carta Europea d’Autonomia Local, i exercir-la contra qualsevol atac que pretengui imposar ideologia per vies no democràtiques.
Tercer- Comunicar i explicar a la ciutadania de Mataró aquest posicionament de rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de (re)municipalització i de l’autonomia local a través dels mitjans de comunicació local.
Quart.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern central, a la Taula del Congrés i als diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats.”