Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró sol·licita l'adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per finançar part del programa d'inversions del 2018

Escoltar

Mataró sol·licita l'adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per finançar part del programa d'inversions del 2018

L'Ajuntament ja es va acollir als beneficis previstos en aquesta norma durant els exercicis 2015, 2016 i 2017

L’Ajuntament de Mataró sol·licita al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic de 2018. El Ple celebrat el 7 de setembre va aprovar sol·licitar un import d’ 1.187.207,39 €, que correspon amb els venciments del 2018 de préstecs formalitzats en anys anteriors amb criteris de prudència financera i per fer front a inversions financerament sostenibles. Aquest préstec permetrà finançar part del programa d’inversions que l’Ajuntament aprovi per al 2018.

 


Per poder acollir-se als beneficis que preveu el Fons d’Impuls Econòmic, l’Ajuntament ha de donar compliment als següents requisits: complir els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic; que el període mig de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de morositat durant els dos últims mesos previs a la sol•licitud; i estar al corrent de les seves obligacions de subministrament d’informació econòmica-financera.

 


La sol·licitud que s’ha de tramitar davant del Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques ha d’anar acompanyada, entre d’altra documentació, d’un informe elaborat per la Intervenció de l’Ajuntament sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostàries pel finançament d’aquests projectes, informe que es va elevar al Ple.

 


En anys anteriors, l’Ajuntament ja es va acollir als beneficis previstos en aquesta norma. Així doncs, en l’exercici 2015 es va sol•licitar un import d’1.643.591,90 €; el 2016 va ser de 2.531.790,04 €; i, el 2017, per un import de 2.085.430,64 €.