Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost 2019 no supera l’aprovació inicial i deixa en suspens les millores al Mataró Bus i la nova gossera

Escoltar

El pressupost 2019 no supera l’aprovació inicial i deixa en suspens les millores al Mataró Bus i la nova gossera

Les ordenances fiscals, que pràcticament es congelen, sí que tiren endavant amb el suport del PSC, el vot contrari de la CUP i l'abstenció de la resta de grups municipals

El Pressupost Municipal per al 2019 no supera l’aprovació inicial en no aconseguir prou suports al Ple, reunit ahir en sessió extraordinària. La proposta que el Govern va portar a aprovació va rebre el suport del grup municipal del PSC; els vots en contra de CiU i la CUP; i les abstencions d’ERC, C’s, PP, VOLEMataró, PxC, ICV-EUiA i les regidores no adscrites. En el transcurs de la mateixa sessió plenària es van aprovar provisionalment les ordenances fiscals per al 2019 -que congelen la pràctica totalitat dels tributs- amb els vots a favor del PSC; les dels grups municipals de CiU, ERC, C’s, PP, VOLEMataró, PxC, ICV-EUiA i les regidores no adscrites; i els vots en contra de la CUP. També es va aprovar la plantilla municipal i les bases de subvencions relacionades amb la fiscalitat municipal.

 


Els comptes havien previst un augment d'ingressos de 5,5M d'€. Aquests diners, provinents principalment d’un augment de les transferències de l’Estat (1,7M d'€), de la Diputació de Barcelona (0,9M d'€) i de la Generalitat (0,7M d'€); de la gestió d’ingressos tributaris (1,8M d'€) i de les variacions en les ordenances fiscals (247.000 €), permetien fer front a les majors despeses derivades principalment dels increments retributius dels empleats públics previstos pels Pressupostos Generals de l’Estat (2,46M d'€) i a la millora del servei de Mataró Bus (700.000 €). La major part d'aquests ingressos previstos no podran generar o finançar despesa durant l'exercici 2019, si no s'aprova el pressupost per a l'any vinent. La proposta portada a aprovació també donava resposta a les necessitats de la ciutat, als compromisos del Pla de Mandat i als reptes identificats en la diagnosi del projecte estratègic Mataró 20/22.

 


El pressupost consolidat (que inclou també les empreses públiques PUMSA, AMSA i les entitats Mataró Audiovisual i Parc TecnoCampus Mataró) que es va portar a aprovació puja a 175.224.243,41 €, un 2 % menys respecte el pressupost que es va aprovar inicialment per al 2018. Si es té en compte només el pressupost de l’Ajuntament, puja a 141.937.438,36 €, un 4,05 % més que l’aprovat per al 2018. Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, la previsió era finalitzar l’any amb una ràtio del 79,44 % i rebaixar-la fins al 73,57 % al final de 2019.

 
Inversions

El pressupost de l’Ajuntament per al 2019 tenia previst destinar 18,91M d’€ a inversions i preveia nous projectes que ara queden a l’espera: el nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (960.942 €); l’Espai Mataró a Can Xammar -projecte per a un nou espai d’atenció i relació amb la ciutadania- (750.000 €); les mesures vinculades al Pla de mobilitat (290.000 €); la renovació de la climatització de la biblioteca pública Pompeu Fabra (250.000 €); la nova instal•lació d’aigua a l’escola Maria Mercè Marçal (114.000 €) i la reparació de la xemeneia de la Tíntex, situada a la plaça de l’Assemblea de Catalunya (100.000 €). També s’havia previst doblar la quantitat destinada als pressupostos participatius, que el 2019 haurien comptat amb 1M €.

 


La resta dels diners es destinaven a seguir executant projectes plurianuals que ja estan en marxa com per exemple les actuacions de millora dels equipaments públics; les polítiques d’habitatge o el Cafè Nou.


Les ordenances fiscals

En línies generals, es congelaran els rebuts de la majoria de tributs: taxa de la brossa domiciliària, de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de l’Impost de Vehicles, de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues). Únicament es preveu l’aplicació de l’increment de l’IPC dels preus públics (1,8 %) –excepte els preus d’ensenyament, cultura i recollida de residus- i de la taxa de cementiris. També es manté la recuperació progressiva de la taxa de guals.

 


El 2019 crearan dues noves T-10 exclusives per als usuaris de Mataró Bus: un títol de 10 viatges que serà un 20 % més econòmic que l’actual, i un altre per a jubilats a 6,60 €. També en matèria de mobilitat, es preveu que la zona blava sigui gratuïta per als vehicles elèctrics i s’introdueix un nou concepte de tributació per a les noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució o reserves d’estacionament.

 


Pel que fa als incentius fiscals i a les ajudes a les famílies, es mantenen totes les bonificacions i ajuts actuals en la taxa de brossa domiciliària, i els impostos de l’IBI, l’ICIO i Plusvàlues.

 


Després de l’aprovació provisional, s’obre ara un període de 30 dies d’exposició pública per presentar suggeriments i al•legacions. L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre per tal que entrin en vigor l’1 de gener de 2019.