Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova prendre mesures per evitar perjudicis als serveis de seguretat pública arran de la jubilació anticipada dels policies locals

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova prendre mesures per evitar perjudicis als serveis de seguretat pública arran de la jubilació anticipada dels policies locals

La Junta de Portaveus, celebrada el 5 de novembre, va aprovar una Declaració institucional presentada pel PSC sobre la necessitat de prendre mesures per evitar perjudicis als serveis de seguretat pública dels municipis arran de la jubilació anticipada dels policies locals. Hi van votar a favor els grups del PSC, Ciutadans, PP, PxC i ICV-EUiA mentre que la CUP va votar en contra i CiU, ERC-MES i VOLEMataró es van abstenir. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Durant 2017 es va acordar pel Govern de l’Estat, a petició de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i dels sindicats representatius de la funció pública, iniciar els tràmits per a l’aprovació de la jubilació anticipada dels policies locals, d’acord amb coeficients correctors, als 60 anys o, en alguns casos, al 59 anys d’edat.
Els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018), a la seva Disposició addicional 164 estableix que “en relació amb els membres dels cossos de Policia Local al servei de les Administracions Locals, procedirà aplicar un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l'Administració com per al funcionari, a partir de l'entrada en vigor de la norma reglamentària per la qual s'estableixi el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor d'aquest col•lectiu. El tipus de cotització addicional al fet que es refereix el paràgraf anterior serà del 10,60%, del que el 8,84% serà a càrrec de l'administració i l'1,76% a càrrec del funcionari.”.
Recentment, el responsable de la Seguretat Social ha informat als sindicats representatius dels policies locals que calcula que el dictamen de l'informe sobre el desplegament de la jubilació anticipada d’aquest col•lectiu s'acabarà a finals d’octubre per ser remès posteriorment a la Comissió de Sotssecretaris i posteriorment al Consell de Ministres perquè al mes de novembre o principis de desembre pugui entrar en vigor al gener de 2019.
Anteriorment, altres col•lectius de funcionaris han vist reconegut el dret a la jubilació anticipada en aplicació de coeficients correctors de l’edat de jubilació en atenció a les especials condicions laborals de la seva funció. Va ser el cas del bombers de les administracions públiques i els membres de la Ertzaintza. En aquests casos, les cotitzacions addicionals a la Seguretat Social estan sent aplicades gradualment durant un període de 10 anys, de forma que el primer any (2008 Bombers, 2010 Ertzaintza) la cotització addicional dels funcionaris era d’un 0,66% i a càrrec de l’Administració un 3,34%, es a dir, un 36% inferior a la prevista al final del període previst.
La sobre cotització a la Seguretat Social per part dels ajuntaments del 8,84% dels funcionaris de policia, comporta una major despesa, de forma que els estalvis per les baixes produïdes per les jubilacions anticipades s’han destinar de forma gairebé íntegra a cobrir els nous costos socials dels policies que romanen en servei actiu.
Per altra banda, la jubilació anticipada dels policies locals, anunciada per a l’1 de gener de 2019, i sense que encara no n’hi hagi confirmació oficial, suposarà una pèrdua sobtada d’efectius d’un 8% aproximadament. Efectius que, en el cas de Catalunya, no es podran reposar abans de juliol de 2020, atès que els nous funcionaris de policia hauran de realitzar el preceptiu curs bàsic de nou mesos a l’Institut de Seguretat Pública.
És per tot això que fem la següent Declaració Institucional:
Primer.- Demanem al Govern de l’Estat que quan determini les condicions per a la jubilació anticipada dels funcionaris de les policies locals, estableixi unes cotitzacions addicionals progressives, anàlogues a les aplicades anteriorment amb els funcionaris dels cossos de Bombers i amb els membres de l’Ertzaintza.
Segon.- Demanem al Govern de la Generalitat que prevegi mesures perquè l’impacte de la pèrdua d’efectius de les policies locals no comporti dèficits en la prestació dels serveis de seguretat als municipis afectats. En especial demanem:


- L’organització de cursos bàsics específics per a policies locals, de caràcter intensiu i semipresencials, seguint els exemples d’altres cursos realitzats per l’ISPC. I amb una periodicitat superior a l’actual d’un curs per any (de setembre a juny).


- La revisió dels convenis de col•laboració entre Mossos d’Esquadra i Policies Locals, per tal que els municipis afectats puguin adequar les seves plantilles als serveis i competències principals previstes a la Llei 16/1991.
Tercer. Demanem a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis que facin seves aquestes peticions i donin trasllat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i als sindicats representatius”.