Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'eina per consultar els pressupostos de forma entenedora incorpora informació sobre les factures de proveïdors

Escoltar

L'eina per consultar els pressupostos de forma entenedora incorpora informació sobre les factures de proveïdors

L’eina disponible al web municipal per consultar els pressupostos de forma fàcil i entenedora ja permet conèixer tota la informació referent a les factures dels proveïdors. 

 


Aquest nou apartat de l’eina de consulta dels pressupostos entenedors ofereix tots els detalls de cadascuna de les factures que l’Ajuntament paga a proveïdors: quantes factures paga, per quin concepte, de quin import i a qui les paga. Permet saber, també, quin és el llistat dels principals proveïdors de l’Ajuntament.

 


També s’hi reflecteixen dades com per exemple la distribució de les factures segons l’import, quin és l’import mig de les factures que paga l’Ajuntament (import resultant de sumar els imports de totes les factures dividit pel nombre de factures) i la mediana (import mitjà de les factures).

 


Es pot consultar la informació referent a aquest any, a 2017 o als últims 12 mesos.

 
Pressupostos entenedors

La posada en marxa d’aquesta eina al web municipal té per objectiu oferir màxima transparència al ciutadà i s’emmarca en el projecte de Bon Govern, ètica i transparència. També emmarcat en aquest projecte, el febrer de 2017 es va posar en marxa l’Observatori del Deute, un espai informatiu al web municipal que mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen.

 


El recurs permet saber com s’elabora el pressupost, visualitzar els ingressos, despeses i indicadors pressupostaris; posar en context les xifres comparant-les amb anys anteriors o bé amb les d’altres municipis; i consultar el detall de les partides pels diferents tipus de classificació i quin és el seu estat d’execució. Mitjançant aquesta eina, el ciutadà pot saber quina és la seva contribució al pressupost municipal a través del pagament d’impostos i taxes, i també a quines actuacions es dediquen aquests diners.