Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró com a ciutat amiga de les persones grans planteja vuit línies de treball per millorar

Escoltar

Mataró com a ciutat amiga de les persones grans planteja vuit línies de treball per millorar

Actualment la població major de 65 anys representa un 17% de la població i al 2030 serà d’un 30%L’espai públic, el transport, l’habitatge, la inclusió social, la participació social, el voluntariat, els serveis i la informació són els vuits reptes que es desprenen de la diagnosi que ha realitzat l’Ajuntament de Mataró, amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona, per millorar la ciutat en els propers anys. Aquestes línies de treball es van presentar l’11 de desembre en un acte a la Biblioteca Pompeu Fabra amb la presència de l'IMSERSO que és qui lidera la xarxa de Ciutats Amigues a l'estat espanyol.
Les dades demogràfiques de la ciutat, en sintonia amb les europees, marquen una tendència a l’envelliment. Actualment Mataró compta amb un 17% de la població més gran de 65 anys i aquesta xifra serà del 30% cap a l’any 2030. Una ciutat amiga de les persones grans dona suport a les persones grans perquè tinguin una vida digna, tinguin una bona salut i participin en la societat.
La diagnosi que ha fet Mataró ha estat possible per la participació de 9 grups focals amb 131 participants i 201 enquestes. El Consell de la Gent Gran ha participat un cop els grups i les entrevistes ja s'havien fet i va confirmar la visió de ciutat que havia sortit i van enriquir la diagnosi amb les seves aportacions. Els àmbits de treball que han sorgit i les principals idees són les següents:
L'espai públic: Fer del front marítim un espai de lleure a l’aire lliure per a les persones grans; regular la convivència a l’espai públic; continuar ampliant i millorant els espais verds de la ciutat, dissenyant espais de convivència que responguin a les necessitats de les persones grans; millorar la seguretat de les persones grans a la via pública i prevenir els robatoris.
El transport: Millorar el transport públic, promovent el seu us entre les persones grans; facilitar els desplaçaments en vehicle privat a les persones grans amb mobilitat reduïda i persones cuidadores;donar protagonisme al vianant i reduir l’ús del vehicle privat a la ciutat.
L'habitatge: Facilitar la vida autónoma de les persones grans a la seva pròpia llar; garantir a les persones grans l’accés a un habitatge en condicions; promoure fórmules d’habitatge alternatives per donar resposta a les necessitats de les persones grans i evitar l’exclusió residencial.

La inclusió social: Combatre l’aïllament i la soledat no volguda entre les persones grans; fer visible la contribució de les persones grans a nivell social i familiar; avançar cap a una major igualtat de gènere entre les persones grans i treballar per promoure el civisme i la convivència entre els diferents col•lectius de la ciutat.
La participació social: Promoure l’activitat física entre les persones grans; trencar les barreres a l’accés a la cultura i el lleure; promoure espais de participació i autogestió dels projectes i els serveis adreçats a les persones grans.
El voluntariat: Anticipar-se als canvis en el mercat de treball derivats dels canvis demogràfics i de les noves realitats socioeconòmiques; combatre la problemàtica dels “avis i àvies esclaus” i promoure el voluntariat entre les persones grans.
Els Serveis: Oferir serveis de suport a les persones cuidadores; ampliar els serveis comunitaris adreçats a les persones grans i reforçar els programes de prevenció i promoció de la salut adreçades a les persones grans.
La informació: Facilitar la comprensió de la informació; fer arribar informació a les persones en situació o risc d’aïllament social de manera proactiva; continuar treballant per reduir les barreres en l’accés a la informació derivades de la “bretxa digital” i facilitar l’accés de les persones grans a la informació sobre els aspectes de la ciutat del seu interès.