Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució aprovada al Ple insta a promocionar l'artesania i a recuperar els oficis perduts

Escoltar

Una Proposta de resolució aprovada al Ple insta a promocionar l'artesania i a recuperar els oficis perduts

Aprovada al Ple una Proposta de resolució presentada pel grup de C’s per impulsar una política municipal de defensa i promoció de l’artesania. La moció va prosperar amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, C’s, PP i PxC; les abstencions del grup municipal d’ERC-MES i els vots en contra dels grups municipals de CiU, VOLEMataró, CUP, ICV-EUiA i la regidora no adscrita.

 


El text íntegre de la Proposta de resolució aprovada és el següent:

 


“Un artesà es defineix com tota activitat de creació, producció, transformació, reparació i restauració de béns artístics i tradicionals i béns de consum, així com les prestacions de serveis, quan en totes elles la intervenció personal i el coneixement tècnic constitueixin el factor determinant en el resultat final del procés productiu o del servei prestat. El producte o servei obtingut ha de tenir un caràcter individual i diferenciat, no podent ser objecte d'una producció industrial totalment mecanitzada o en grans sèries.

 


Molts oficis del nostre patrimoni cultural i identitari com a ciutat estan desapareixent i cal reflexionar sobre la importància de mantenir-los vius. La crisi que travessa la nostra economia no és nova per al sector artesà.

Hi ha molts oficis artesans com el de forjador, herbolari, fuster, enquadernador, ebenista, estampador, ceramista, sabater, torner, cistelleria, tapisser, etc. que estan desapareixent i caldria ajudar i aprofundir en la seva modernització i l'adequació al context actual de competitivitat i a les noves demandes del mercat.

 


Des del món local creiem que hem d'intentar prendre mesures per fomentar i promocionar les empreses artesanes, vetllar pel prestigi i la qualitat del producte artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d'un sector com el seu.

 


Des de l'àmbit local, creiem que hem de portar a terme polítiques molt actives de defensa i promoció de l'artesania per salvaguardar els oficis que ja tenim i recuperar d'alguns ja desapareguts a la ciutat.

 


El coneixement d'aquests oficis no es pot perdre, cal preservar-lo per futures generacions, és part de la nostra història com a ciutat, una part important de la nostra cultura i patrimoni.

Considerem que actualment és el moment ideal per fer un estudi de la creació d'una escola taller d’artesania, per tal de complementar amb un coneixement teòric i una formació pràctica la aparició de nous artesans. Amb aquesta actuació es garanteix la projecció i continuïtat del coneixement de les tècniques pròpies dels oficis artesans, que ha de facilitar el desenvolupament de projectes propis i la presència d'una oferta professional formada que pugui ser contractada per les empreses del sector artesà.

 


Volem fomentar que, empresaris, alumnes de formació professional de la família professional de l’artesania, persones aturades i emprenedors amb vocació artesana tinguin més oportunitats i puguin desenvolupar aquesta activitat. A més, s’intentarà facilitar convenis per a que alumnes de les famílies professionals de l’artesania realitzin pràctiques en empreses artesanals.

 


Cal incentivar mitjançant desgravacions o bonificacions municipals aquells comerços o empreses artesanals que donen feina a les persones sortides d'aquesta formació, el treball artesà pot ajudar a la inserció social de determinats col·lectius, com els discapacitats o les persones en risc d'exclusió social.

 


No volem que els nostres oficis i artesans desapareguin. Tenim la responsabilitat d'impulsar projectes de visualització de totes les empreses que tenim en el nostre territori, hem de fer visibles tots els nostres artesans, en les seves branques existents i hem de crear noves oportunitats entre els joves i adults de creació d'oficis perduts.

 


Per tot això, aquest Grup Municipal creu convenient i sol•licita els següents acords:

 


ACORDS:

 


PRIMER.- Impulsar una veritable política municipal de defensa i promoció de l'artesania, implicant els agents econòmics i les administracions públiques supramunicipals.

 


SEGON.- Impulsar les fires que es fan a Mataró com la Fireta de primavera, la Fira d’abans de reis, entre altres. El component artesanal que actualment es realitzen a Mataró per a que esdevingui un referent.

 


TERCER.- Fer conèixer i extensible als comerços tradicionals artesans, que poden adquirir una acreditació de la seva feina artesanal, mitjançant:-El carnet d'artesà de la Generalitat de Catalunya.-El distintiu per establiments de venda d'artesania catalana de la Generalitat de Catalunya-Acreditació de mestre artesà de la Generalitat de Catalunya.

 


QUART.- Estudiar la importància i el grau de necessitat de que en el sistema educatiu s’imparteixin cursos de graus mitjà i de graus superiors a la nostra ciutat d’alguna especialitat artesanal, i si s’escau demanar-ho al Departament d’Ensenyament.

 


CINQUÈ.- Notificar els presents acords als diferents gremis, associacions patronals de la ciutat i a la (FAAOC - Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya).”