Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acord unànime perquè Mataró esdevingui Ciutat Amiga de la Infància

Escoltar

Acord unànime perquè Mataró esdevingui Ciutat Amiga de la Infància

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat una Proposta de resolució presentada pel grup municipal de CiU perquè Mataró obtingui el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància.
El text íntegre aprovat és el següent:
“L’Ajuntament de Mataró, tal com s’esmenta al Pla Local d’Infància i Adolescència de Mataró (en endavant PLIA) de 2018 i que és àmpliament conegut, té una llarga trajectòria de treball en l’àmbit de les polítiques d’infància i adolescència. El 2015, la Taula d’Infància del Consell d’Igualtat d’Oportunitat i també el Govern Municipal, en el qual en aquell moment hi érem, vàrem entendre que hi havia la peremptòria necessitat de realitzar una diagnosi sobre la situació dels infants i adolescents a la nostra ciutat, per tal de saber com estava afectant la crisi econòmica dels darrers anys en aquesta franja de població, però també a l’hora d’analitzar què estava passant amb els nostres infants i adolescents en una època canviant i global.
Per esta raó, l’Ajuntament va sol•licitar suport a la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració de la Diagnosi d’Infància i Adolescència que obriria la porta a l’elaboració d’un nou PLIA que estigués a l’altura de la capital que és Mataró i donades les seves particularitats. Aquesta diagnosi s’havia de desenvolupar sota la senda marcada per l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030, adoptada en 2015 per 193 països(ODS) i que la comunitat internacional i per tant la nostra ciutat - hem de dir per la insistència del nostre grup municipal majorment – havia de perseguir, per tal de poder fer una ciutat moderna, però alhora amable amb les persones, els nens i la gent gran i, que tingués també capacitat de generar economia, però d’una forma sostenible i equànime.
És per això que demanem que s’implementi el desenvolupament del PLIA, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), atès que promouen els drets de la infància i adolescència i suposen una oportunitat per protegir a tots els nens i nenes sota la consigna de no deixar a ningú enrere. Són doncs una oportunitat per a la ciutat que els nostres nens i adolescents, per tal d’aconseguir que estiguin cohesionats, tinguin una bona educació, cultura, siguin corresponsables, resilients, i amb valors humans. Només així la nostra ciutat serà una bona ciutat, altra cosa ens aboca a tots al fracàs.
Garantir el benestar en general i en particular a la infància és una condició per tal de complir amb l’Agenda 2030 que aquest grup municipal va posar a l’ADN del pacte de govern que en el seu dia vàrem signar amb el PSC i que ha deixat empremta en tots els plans elaborats a la ciutat, no amb pocs esforços. Així doncs, els objectius del PLIA són l’atenció integral dels infants i adolescents i la promoció de la igualtat d’oportunitats, la prevenció, el suport i el tractament i protecció en la situació de risc, amb caràcter transversal, amb altres àrees i serveis com: l’educació, la joventut, l’ocupació, la salut, la igualtat, els esports, la convivència, la cultura, els serveis socials, etc. No reeixiríem en condicions la correcta consecució del pla, si no demanéssim la inclusió a l’execució del mateix, de més projectes relacionats amb les àrees de cultura, invocació, tecnologia, etc.
Creiem que s’ha de posar en relleu, que es van oblidar al PLIA d’alinear-lo amb els indicadors dels ODS, per tal de poder fer una correcta evolució amb indicadors universals, que permeti la comparativa no només amb la mateixa evolució de la ciutat, sinó també amb d’altres ciutats, fins i tot d’Europa, atès que els indicadors de l’agenda 2030 són transnacionals.
Igualment també és van oblidar de fer constar la Carta Europea de Drets humans, La Carta Social Europea, i la Carta Europea dels Drets del Nen -CEDN) (DOTZE núm. C 241, de 21 de setembre de 1992), si bé no pot haver normativa alguna que les pugui contrariar, tindria vici de nul•litat i/o inaplicabilitat. Així d’acord amb CEDN: ‘Tot nen, ciutadà de la Comunitat Europea, haurà de gaudir de tots els drets enumerats en aquesta Carta, d’acord amb les modalitats que estableixin les legislacions nacionals i els principis del Dret comunitari’.
És doncs per tot l’esmentat, i perquè creiem fermament en la necessitat de protegir, educar, coresponsabilitzar i apoderar els nostres nens i adolescents, com a element generador de riquesa econòmica, social i política per una ciutat del segle XXI, que Mataró ha de fer un pas més i constituir-se en Ciutat Amiga de la Infància. D’aquesta manera, s’obligaria a promoure la consecució dels pilars bàsics de les ciutats amigues, atès que no es contradiu, ni amb la normativa local, ni la nacional, ni l’europea, sinó que en tot cas les complementa. Per això ens hem de comprometre a fer tots els passos adients per poder ser-hi i complir els pilars bàsics, alguns dels quals s’ha de reconèixer que ja s’estan duent a terme i que se sustenten com he dit en la aplicació obligatòria de polítiques públiques eficaces (enfoc Agenda 2030 ) que es basin en la Convenció sobre els Drets del Nen (enfocament de drets i equitat), la promoció de la participació infantil i adolescent (enfocament de participació) i l’impuls d’aliances entre tots els actors relacionats amb la infància en l’àmbit municipal (enfocament d’aliances) fent de les ciutats entorns més habitables, especialment per als més joves i posant als nens i les nenes, en el centre de les polítiques locals. Una Ciutat Amiga de la Infància és un lloc apte per a tots on els nens i les nenes: ‘Estan fora de perill i protegits de l’explotació, la violència i l’abús; Tenen un bon començament en la vida i creixen sans i cures; Tenen accés a serveis essencials; Reben una educació de qualitat, inclusiva i participativa i tenen l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats; Compten amb espais on expressar les seves opinions i influir en les decisions que els afecten; Participen en la vida familiar, cultural i social; Viuen en un ambient net, no contaminat i segur amb accés a espais verds; Poden reunir-se amb els seus amics i compten amb espais per a jugar i divertir-se; Tenen accés a les mateixes oportunitats, amb independència del seu origen ètnic, religió, ingressos, sexe, identitat de gènere o capacitat.
Aquesta iniciativa, a la qual avui demanem al Ple que doni suport està liderada per UNICEF en més de 30 països i dóna suport als Governs municipals en els seus esforços per fer realitat el seu compromís amb els drets d’infància. També és una xarxa que reuneix i connecta als Governs locals amb altres parts interessades, com les organitzacions de la societat civil, l’acadèmia, els mitjans de comunicació i, el més important, els mateixos nens i nenes que desitgen que les seves ciutats i comunitats siguin més acollidores. El paper dels Governs locals en el compliment dels drets dels nens va passar a formar part de l’agenda internacional al 1992, a Dakar (el Senegal), amb la posada en marxa de la iniciativa Alcaldes. Defensors dels Nens i el suport d’UNICEF. Més tard, durant la conferència de Nacions Unides sobre assentaments humans (Hàbitat II, Istanbul 1996), es va declarar al benestar dels nens com a indicador d’un entorn saludable, democràtic i amb bona governança.
La iniciativa té presència en totes les Comunitats Autònomes i compta amb 170 ciutats reconegudes, en les quals resideix el 28% de la població espanyola menor de 18 anys: “Cada dos anys, UNICEF Comitè Espanyol reconeix públicament amb el Segell de Ciutat Amiga de la Infància a aquells municipis que han apostat pels drets dels nens, complint amb els principis de la Convenció sobre els Drets del Nen. Premia accions i projectes promoguts pels Governs locals o un altre tipus d’entitats socials, educatives o empresarials que impulsin el benestar de la infància i l’adolescència. Participació Infantil mitjançant la promoció dels Consells d’Infància i Adolescència Locals, així com l’intercanvi entre ells a través de trobades presencials en l’àmbit regional i cada dos anys en l’àmbit Estatal. Formació i generació de coneixement, a fi de donar suport al desenvolupament del coneixement dels tècnics municipals d’infància, així com d’altres actors socials, tant en drets d’infància com en el Programa. Intercanvi i aprenentatge a través de la promoció i dinamització d’espais d’intercanvi, aprenentatge i debat, així com la realització cada dos anys d’un Congrés Internacional, entre altres activitats. Difusió de continguts relacionats amb la infància, la implantació de la CDN en l’àmbit local entre d’altres”.
És per tot l’expressat que proposem al Ple que aprovi els següents acords:
PRIMER.- Que pel proper 2019-2020, l’Ajuntament de Mataró faci els passos necessaris per tal d’obtenir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància de conformitat amb els requisits necessaris per ser-ho, implementant personal i pressupost si fos necessari i que ho desenvolupi amb agilitat.
SEGON.- Que projecti el Pla Local de Infància y Adolescència declarant fermament la conveniència de la seva ràpida implantació e implementació d`acord amb el ODS i els principis de les ciutats amigues de la infància.
TERCER.- Remetre el Pla, així com tots aquells projectes singulars indiferentment de l’àrea o servei del que pengin, que puguin ajudar a obtenir el reconeixement esmentat, en la propera convocatòria de ‘Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef’.”