Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els canvis a l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques agilitaran i simplificaran la tramitació

Escoltar

Els canvis a l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques agilitaran i simplificaran la tramitació

El nou redactat de l’ordenança, aprovat definitivament el 5 de desembre pel Ple municipal, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOP. La conversió de les llicències d’obres menors en comunicació prèvia és una de les novetats del text normatiu. El Ple també ha aprovat inicialment una actualització de les normes urbanístiques del Pla general, relatives al títol II sobre Paràmetres comuns d’edificació i ús.

Grues treballant en la construcció d'un edifici
Grues treballant en la construcció d'un edifici

El Ple municipal ordinari, celebrat el dijous 5 de desembre, va aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques, que agilitarà i simplificarà els processos de tramitació en aquest àmbit.

Durant el termini d’informació pública que ha seguit a l’aprovació inicial del text normatiu en el Ple de setembre s’ha registrat molta participació tant per part dels col·legis i gremis del sector com de professionals a títol individual. S’han presentat 14 escrits amb un total de 40 al·legacions diferents, de les quals la meitat s’han estimat total o parcialment, sense que hagin suposat canvis substancials al redactat.

L’ordenança entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

 

Canvis principals

La modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques és una adaptació a la normativa de la Llei de simplificació administrativa i a la Llei d’urbanisme, que essencialment suposa la desclassificació d’obres de llicència que passen a comunicació prèvia. Així, comporta novetats com l’eliminació de la distinció entre llicència d’obres majors i menors (la d’obres majors continua com a llicència i la d’obres menors passa a ser comunicació prèvia), la simplificació dels tràmits d’autorització de l’ocupació de la via pública o la possibilitat de demanar l’informe del Consell de Patrimoni abans de fer la sol·licitud de llicència o de comunicació prèvia, entre d’altres.

Un altre canvi és la tramitació en un únic expedient integrat de les llicències d’obres i activitats en el cas de l’adequació de comerços i restaurants. Així doncs, s’implanta un tràmit únic mitjançant un nou règim de comunicació prèvia que permet resoldre en un sol expedient tots els aspectes derivats de les obres i del desenvolupament de l’activitat. Aquest règim de comunicació permet iniciar els treballs l’endemà de la presentació de l’assabentat, i iniciar l’activitat immediatament després de la comunicació de la realització de les obres.

També se simplifiquen els tràmits interns, s’agiliten els tràmits d’informes de llicències i s’aprofita la implantació de l’administració electrònica per facilitar els tràmits al ciutadà.

 

Modificació de les normes urbanístiques del Pla general

Amb el mateix objectiu d’agilitar i simplificar els tràmits, el Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous inicialment una modificació puntual per actualitzar alguns dels articles més utilitzats de les normes urbanístiques del Pla general d’Ordenació de Mataró. El nou text, que se sotmet ara a un període d’informació pública, pretén facilitar l’autorització de les llicències d’obres i els canvis d’ús, a banda d’aclarir aspectes confusos de la normativa.