Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament comença les obres de reurbanització del tram pendent de la ronda de Miguel de Cervantes

Escoltar

L’Ajuntament comença les obres de reurbanització del tram pendent de la ronda de Miguel de Cervantes

Entre juliol i setembre es duran a terme els treballs de transformació del tram final de la ronda de Miguel de Cervantes. L’Ajuntament comença aquesta setmana les obres entre el carrer de Francisco Herrera i l’N-II per renovar el clavegueram i millorar la urbanització de l’espai, tal i com es va fer entre 2017 i 2018 en el tram entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera.

L’Ajuntament comença aquesta setmana les obres de renovació del clavegueram i millora de la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes entre el carrer de Francisco Herrera i la carretera N-II. Les obres donaran continuïtat al tram de la ronda ja reurbanitzat entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera, allargant d’aquesta manera el passeig per a vianants que s’ha creat al costat de la riera de Sant Simó.

El nou tram té una extensió de 280 metres lineals i una superfície d’actuació de 5.600 m². La xarxa de clavegueram actual presenta un estat de conservació deficient que fa necessària la seva renovació, tant per la presència d’arrels dels arbres que poden provocar embussos, com per fissures i deformacions detectades en alguns punts. La companyia municipal Aigües de Mataró executarà les obres de renovació i preveu un nou col·lector de PVC de 600 mm de diàmetre i 265 metres lineals de llargària. Es faran set nous pous de registre i es renovaran els claveguerons particulars, a més d’executar nous embornals. L’obra s’emmarca en el Pla Director del Clavegueram de Mataró.

Pel que fa a la millora de la urbanització, se seguiran els mateixos criteris constructius del tram de la ronda ja realitzat. Així, es preveu la prolongació del passeig per a vianants al marge de la riera de Sant Simó, on ara hi ha alguns trams sense vorera; es millorarà l’accessibilitat i consolidació de tres passos de vianants; es preveu nou enllumenat al passeig amb columnes i llumeneres leds; es mantindran els arbres existents creant nous escossells i es plantaran mèlies a les zones on ara no hi ha arbrat; es consolidarà i millorarà el carril bici; es reforçarà el paviment de la calçada amb paviment sonoreductor; s’instal·larà nova senyalització; s’incorporarà mobiliari urbà (bancs, papereres) i es donarà continuïtat a la barana del costat de la riera.

Per tal de minimitzar les molèsties als veïns, els dos projectes (clavegueram i millora de la urbanització) s’executaran de manera simultània. Es preveu que les obres estiguin enllestides durant el mes de setembre. El projecte de clavegueram s’ha adjudicat a l’empresa Bigas per un import de 286.062,85 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització l’executarà Vialser per un pressupost d’adjudicació de 246.417,14 € (IVA inclòs).

Mentre durin les obres es mantindrà sempre un carril obert a la circulació de vehicles, la vorera del costat de la riera de Sant Simó i el carril bici quedaran tancats al pas. Les places d’aparcament situades a aquesta banda s’hauran d’eliminar per la nova urbanització, mentre que la resta d’estacionaments a l’àmbit quedaran afectats només durant la realització dels treballs.

Un cop acabades aquestes obres, finalitzarà la millora de la Ronda Cervantes, entre el camí Ral i la plaça d’Alfred Opisso, que s’ha fet en dues fases amb una inversió total de prop d’1 milió d’€.

Publicat a