Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals de 2021 amb un increment mig dels impostos de 4 € al mes per llar

Escoltar

El Ple aprova provisionalment les ordenances fiscals de 2021 amb un increment mig dels impostos de 4 € al mes per llar

L’augment de la pressió fiscal correspon a la pujada prevista de l’IBI i de la taxa de la brossa, en el primer cas per fer front a les conseqüències de la pandèmia, i en el segon per millorar el servei. La resta de tributs queden congelats. Paral·lelament, l’Ajuntament preveu doblar la quantitat destinada a ajuts per facilitar el pagament d’impostos i taxes als col·lectius més afectats per la crisi sanitària i econòmica.

El Ple municipal ha aprovat aquesta tarda de forma provisional les modificacions de les ordenances fiscals per al 2021, amb els vots favorables del Govern municipal (PSC i En Comú Podem Mataró) i els vots en contra dels grups de l’oposició (ERC, Junts per Mataró i Ciutadans).

La proposta d’ordenances fiscals està marcada pel desajust pressupostari de 8,3 milions d’euros que es preveu per al 2021, agreujat en gran part per l’impacte econòmic de la Covid-19 sobre les finances municipals. Les dues vies principals per compensar aquest desajust són la generació d’ingressos a través de l’increment de les ordenances i el Pla de racionalització que l’Ajuntament té en marxa per reduir despeses, a l’espera a més que es concretin possibles línies de subvencions per part d’altres administracions que contribueixin a finançar la recuperació dels municipis.

Amb aquest escenari, les ordenances preveuen un increment mig del 6% de l’Impost de Béns Immobles urbans per a tots els tipus, de manera que el rebut mig de les llars passarà dels 480 € d’aquest any a 508 € al 2021 (2,39 € d’increment mensual). L’augment de l’IBI té com a objectiu dotar a l’Ajuntament de crèdit corrent per fer front a les conseqüències de la pandèmia i, en especial, per al fons de contingència i el Pla de reconstrucció social i econòmica, i per incrementar les partides destinades a ajuts tributaris als col·lectius més afectats.

També es preveu un augment del 17,5 % en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, per aproximar-la al cost real de la recollida de la brossa. L’objectiu en aquest cas és millorar la neteja a la ciutat amb la posada en marxa l’any que ve dels nous serveis que comportarà el nou contracte. Els rebuts pujaran de mitjana entre 18 i 22 € a l’any, que suposen un augment d’entre 1,5 i 1,8 €/mes. Respecte a aquesta taxa, també com a novetat, a partir del 2021 no es bonificarà l’ús de les deixalleries municipals, ja que aquestes són d’ús obligat i el desplegament de deixalleries mòbils en els darrers anys ha facilitat aquesta tasca a la ciutadania.

Desapareix també al 2021, com ja s’havia anunciat, la bonificació de l’Impost de vehicles de tracció mecànica per aquells amb una antiguitat entre 25 i 35 anys. Des de 2017 aquesta bonificació s’ha anat reduint de forma progressiva un 20% cada any.


Mig milió d’euros per ajudar a les persones més necessitades a pagar els impostos

El Ple ha aprovat també provisionalment les bases (vots a favor del Govern, abstencions d’ERC i Junts per Mataró i vots en contra de Ciutadans) que regularan els ajuts per al pagament dels impostos, destinats als col·lectius més perjudicats per la pandèmia. L’Ajuntament manté totes les línies d’ajut vigents aquest any per a col·lectius que necessiten major protecció i les amplia amb més recursos i nous destinataris (afectats per ERTO). La previsió és que la partida pressupostària destinada al 2021 per a aquests ajuts pugi a 500.000 €, doblant la d’aquest any. S’hi podran acollir:

Afectats per un ERTO de durada mínima de 90 dies al 2020

  • Taxa de la brossa: podran sol·licitar l’exempció de la taxa o una bonificació del 50% en funció dels seus ingressos.
  • Ajut a l’habitatge de fins a 250 €, segons els ingressos (al 2020 el màxim era de 240 €).

 

Pensionistes, jubilats o persones en atur forçós durant mínim 90 dies al 2020 i amb pocs recursos

  • Taxa de la brossa: exempció de la taxa o bonificació del 50% en funció dels seus ingressos.
  • Ajut a l’habitatge fins a 250 €, segons els ingressos (al 2020 el màxim era de 240 €).

 

Família monoparental

  • Ajut a l’habitatge del 50% o el 70% (segons categoria) fins a un màxim de 250 €.

 

Família nombrosa

  • IBI: bonificació del 50% o el 70% (segons categoria) fins a un màxim de 250 €. Aquesta bonificació està prevista per la Llei d’Hisendes Locals.

 

Es mantenen sense modificacions altres ajuts ja vigents aquest any: per obres de rehabilitació en edificis d’habitatges, per al foment de l’activitat econòmica, per obres de restauració i conservació d’elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i per a millora energètica en edificis no exigida per la normativa vigent.

Es preveu que tant la proposta d’ordenances fiscals per al 2021 com les bases reguladores dels ajuts al pagament d’impostos s’aprovin definitivament en un nou Ple el 23 de desembre, un cop finalitzat el període d’al·legacions. Amb l’aprovació definitiva de les bases, el termini per sol·licitar els ajuts s’obrirà l’1 de febrer i s’allargarà fins al 31 de maig.


Creació d’un grup de treball sobre fiscalitat

A nivell general, els suggeriments i propostes presentats pels grups municipals d’ERC i Ciutadans no han estat acceptats en l’aprovació provisional de les ordenances, però el Govern municipal s’ha compromès a crear un grup de treball o comissió de fiscalitat i tributs, en la línia de la comissió de tarifació dels anteriors mandats, per analitzar la possibilitat d’incorporar-les de cara a propers exercicis.