Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d’Habitatge ha atès 170 consultes de ciutadans per no poder fer front al pagament del lloguer o la hipoteca per la crisi del coronavirus

Escoltar

El Servei d’Habitatge ha atès 170 consultes de ciutadans per no poder fer front al pagament del lloguer o la hipoteca per la crisi del coronavirus

Des del 30 de març, el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració del Servei de Mediació, ha atès 170 peticions relacionades amb el pagament de l’habitatge. La majoria (163) han estat de ciutadans que no poden fer front al lloguer. També n’hi ha hagut de propietaris que no poden fer front a la hipoteca o de propietaris amb problemes amb els llogaters.

Una de les línies d’actuació que va posar en marxa l’Ajuntament de Mataró quan va decretar-se l’Estat d’Alarma per la crisi del coronavirus va ser activar un paquet de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Una de les accions va ser oferir informació, assessorament i suport en relació als recursos disponibles o en relació d’aquelles mesures que eventualment s’estableixin en matèria d’habitatge mitjançant el correu electrònic habitatge@ajmataro.cat i també  al telèfon mòbil 637 47 04 61, en horari de dilluns a divendres de 10 a 13 h (per consultes inajornables) o per mitjà de la bústia de veu.

Per mitjà d’aquests canals, s’han tramitat 170 peticions ciutadanes ateses per mitjà de correu electrònic (35) o telefònicament (142) . La gran majoria, 163, de persones que tenen problemes per fer front al pagament del lloguer. També hi ha 4 propietaris que han demanat assessorament perquè no poden pagar la hipoteca i 3 propietaris que tenen problemes amb els seus llogaters.

D’aquestes persones, tenim coneixement que  55 han arribat a un acord amb el propietari del seu habitatge; 30 han estat derivades a Benestar Social; 8 han estat derivades a Mediació; i 4 tenen la situació judicialitzada i disposen d’advocat d’ofici. Fins avui hi ha 107 casos tancats.

Des del seu inici el servei s’ha centrar en oferir informació en relació a les mesures anunciades pel Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 i el Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Aquesta informació fa referència als següents ítems:

-Ajornament o condonació total o parcial del pagament de la renda en el cas de grans tenidors

-Microcrèdits per al pagament de rendes de lloguer

-Subvencions al pagament del lloguer (s’haurien de poder començar a presentar a partir del dilluns 18 de maig mitjançant els canals de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya)

-Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments en cas de llars vulnerables

-Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer de l'habitatge habitual per una període màxim de 6 mesos

 

També s’ha ofert assessorament en matèria d’arrendaments i suport en la negociació amb els propietaris. Aquesta informació s’ha complementat amb informació sobre la resta de serveis relacionats tant de nivell local com autonòmic. En general, s’ha detectat un agreujament de la situació d’aquestes persones davant de l’allargament de l’estat d’alarma i la manca d’ajuts.

Publicat a