Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les subvencions per la restauració i millora dels elements catalogats pel Pla especial del Patrimoni arquitectònic es desvinculen de l’impost de l’IBI

Escoltar

Les subvencions per la restauració i millora dels elements catalogats pel Pla especial del Patrimoni arquitectònic es desvinculen de l’impost de l’IBI

El Ple de l’Ajuntament de novembre va aprovar inicialment l’ordenança que regularà les subvencions per fer obres de restauració, conservació i millora dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. Amb aquesta nova mesura es vol aconseguir una distribució més equitativa en funció de la despesa realitzada.

Un dels edificis objecte de subvenció, situat a La Riera
Un dels edificis objecte de subvenció, situat a La Riera

Les noves bases permetran també que el sol·licitant pugui ser el propietari, el llogater o qualsevol altra persona formalment autoritzada per realizar les obres.

Aquesta és una línia de subvenció que ja estava activa, però que enguany ofereix dos canvis destacats. Per un cantó la subvenció deixa d’estar lligada a l’import de l’IBI, per així evitar desigualtats, ja que depèn de les zones on està ubicat l’edifici aquest impost és més alt o més baix, sense que aquest fet hagi de teni rforçosament relació amb l’entitat de l’obra realitzada. I per l’altra, qui podrà rebre la subvenció serà qui hagi executat l’obra, sigui el propietari o el llogater. Fins ara només se’n podia beneficiar el propietari.

Les noves bases estableix que les persones sol·licitants hauran d’haver realitzat, al càrrec seu, qualsevol de les obres subvencionables en els béns immobles catalogats en les categories A (protecció de façana, volumetria i estructura general de l’edifici), B (protecció de façanes), C (protecció d’elements puntuals aïllats) i D (protecció d’ambient de carrer).

L’import de les subvencions serà d’un 30% del pressupost subvencionable, amb un màxim de 5.000 € per ajut. El pressupost total màxim per aquestes subvencions és de 30.000 €.

Després de l’aprovació inicial per part del Ple, s’obre un termini d’exposició pública de 30 dies. En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, l’ordenança reguladora dels ajuts quedarà aprovada definitivament.

Un cop aprovada l’ordenança es procedirà a obrir la corresponent convocatòria dels ajuts per l’any 2021.

Publicat a