Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ha tingut una despesa extraordinària d’1,34 MEUR degut a la crisi sanitària

Escoltar

L’Ajuntament ha tingut una despesa extraordinària d’1,34 MEUR degut a la crisi sanitària

Les principals despeses urgents han estat per a benestar social; per a la desinfecció de carrers, contenidors i residències; i per a la compra de material de protecció.

La despesa extraordinària degut a la pandèmia de la Covid-19 a Mataró ha estat, des del 13 de març fins ara, d’1.346.547,45 €. A grans trets, el gruix d’aquesta despesa urgent no pressupostada ha estat per a Benestar Social, per a desinfecció, per a la compra de material de protecció per al personal municipal i per a Promoció econòmica.

Aquestes necessitats extraordinàries es cobriran amb els diners procedents d’activitats que no s’han realitzat durant l’estat d’alarma o que no es podran dur a terme degut a l’actual situació - entre els quals hi ha, per exemple, l’estalvi de 400.000 € en Les Santes o l’estalvi de 271.500 € en consums i subministraments d’equipaments municipals durant el confinament-, i també amb diners procedents de restricció de la despesa.

Fins ara, aquests ajustaments han suposat un estalvi de 2,6 M€: 1,34 M€ seran per cobrir les despeses extraordinàries ja realitzades des que va esclatar la crisi sanitària; i 1,29 M€ per crear un fons de contingència Covid-19 per cobrir futures necessitats de despeses que vagin sorgint.

 

Despesa per capítols

La despesa extraordinària que s’està realitzant degut a la crisi sanitària és:

-Espais públics: la despesa total en desinfecció ha estat de 437.595,29 €. S’han destinat 245.000 € a carrers; 117.682 € a contenidors; 50.294 € a edificis, residències i mercats i 24.618 a les dutxes de la platja.

-Benestar social: s’hi ha destinat 414.365,97 €. Més de la meitat d’aquests diners han estat per a la reconversió en alberg per a persones sense sostre de l’Espai Gatassa (197.245,55 €) i Can Boet (14.697,24 €). Entre d’altres, ha calgut també afegir diners als contractes del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència (77.285,18 €); reorganitzar el servei de menjador social i de gent gran per portar-los els àpats a domicili (40.038 €); i lliurar targetes per a les beques menjador d’infants i respondre a l’augment de la demanda al centre de suport alimentari l’Entorn (40.000 €).

-Recursos humans: ha gastat 300.000 € a la compra de material de protecció per als treballadors municipals com mascaretes, pantalles o gel hidroalcohòlic, i d'aquesta manera tenir una provisió per als propers mesos. Cal tenir en compte que, en determinats moments de l'emergència sanitària, l'Ajuntament ha destinat material de protecció a cobrir les necessitats que n'han tingut altres serveis essencials de la ciutat.

-Promoció econòmica: la despesa total ha estat de 146.804,00 €. Destaquen els 90.372 € destinats a la contractació de controladors d’accés als mercats de marxants i al mercat de la plaça de Cuba; i els 23.200 € a l’avançament de prestacions econòmiques a persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

La resta de la despesa extraordinària degut a la crisi sanitària s’ha destinat a incrementar les partides de beques per complement de menjador escolar (20.000 €); o a instal·lar punts mifi per a estudiants sense connectivitat a internet per acabar el curs (7.782,19 €), entre d’altres.

 

Impacte global de la Covid-19

Des que va començar la pandèmia, l’Ajuntament ha hagut de prendre mesures en diferents àmbits per minimitzar el cop social i econòmic en la ciutat, mesures que han tingut un impacte tant en les finances municipals com en els serveis que presta. Aquest impacte s’ha quantificat en 9,44 M€.

A més de la despesa extraordinària, l’impacte es deu també a la pèrdua d’ingressos, a les mesures fiscals i econòmiques per apaivagar l’impacte de la crisi i al dèficit generat per la Covid-19 en els ens dependents (principalment a PUMSA i TecnoCampus).

L’Ajuntament preveu cobrir aquest dèficit i també les noves necessitats socials i econòmiques generades per la pandèmia mitjançant ajustaments pressupostaris: amb la utilització del romanent de tresoreria de 2019, l’ajustament de la despesa, i subvencions i ajuts procedents d’altres administracions.