Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova modificació del calendari fiscal per ampliar els terminis de pagament de l’IBI, IVTM i taxa de mercats

Escoltar

Nova modificació del calendari fiscal per ampliar els terminis de pagament de l’IBI, IVTM i taxa de mercats

Els ciutadans que no tenen aquests rebuts domiciliats podran fer el pagament fins a l’1 d’octubre. Pel que fa a l’abonament del primer semestre de la taxa de mercats, el període s’amplia fins al 3 d’agost.

L’Ajuntament ha fet noves modificacions en el calendari fiscal que ja ha publicat l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que és qui té delegades les competències per al cobrament de determinats tributs municipals. En aquest cas, s’han publicat noves dates per ampliar els terminis de pagament de:

-Impost de Béns Immobles (IBI) no domiciliat: fins a l’1 d’octubre.

-Impost de Vehicles (IVTM): fins a l’1 d’octubre, tant si el rebut està domiciliat com si no ho està.

-Taxa de mercats (1r semestre): fins al 3 d’agost.


Aquesta nova modificació del calendari fiscal dona compliment a la voluntat d’ajornar el pagament dels impostos que vencien durant l’estat d’alarma decretat per l’alerta sanitària pel coronavirus.

Així doncs, després de les modificacions de les últimes setmanes, el calendari fiscal queda tal com es pot veure al final d'aquesta pàgina (en gris tots els terminis que s’han modificat respecte el calendari aprovat al desembre de 2019, i en groc les noves modificacions).

Domiciliacions bancàries

Per facilitar el pagament dels rebuts i accedir al fraccionament automàtic de l’IBI, les persones interessades poden fer la domiciliació bancària a través del web de l’ORGT, el telèfon 932 029 802. Els ciutadans també es poden adreçar al correu electrònic orgt.matarociutat@diba.cat. 

Les persones que hagin rebut la notificació del cobrament domiciliat de la taxa de mercats corresponent al primer semestre a través d’una entitat bancària podran sol·licitar un nou document de pagament fins al 3 d’agost a través del web de l’ORGT en cas que vulguin fer-lo amb targeta o per finestreta, o bé tornant a demanar la domiciliació del rebut de forma expressa presentant sol·licitud a través de la seu electrònica.

 

Exempcions tributàries

En el moment en què s’acordi la reobertura dels mercats no sedentaris -i per tant es pugui valorar quant de temps han hagut de tenir interrompuda la seva activitat degut a la crisi sanitària-, s’iniciaran els treballs per fer la devolució parcial de la taxa d’ocupació de mercats als paradistes que s’hagin vist afectats, tal com s’hi va comprometre l’Ajuntament el passat 19 de març.

El mateix procediment s’aplicarà amb la taxa de terrasses, amb el preu públic de per a la recollida i gestió de la brossa comercial i amb els cànons per a concessions que també hagin hagut d’aturar l’activitat durant la pandèmia de Covid-19.

 

Els preus públics tampoc no s’han cobrat al maig

D’acord amb el decret d’alcaldia que paralitzava el cobrament de tributs mentre durés l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la Covid-19, aquest mes de maig tampoc no s’han enviat a cobrament les quotes domiciliades d’escoles bressol, Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM), Aula de Teatre, Piscina Municipal i Centre Municipal d’Esports El Sorrall, entre d’altres.

 

Ampliació de la data de venciment per a liquidacions puntuals

La data per a les liquidacions puntuals de conceptes com taxes de llicències d’obres o d’activitats també es modifica i la data de venciment s’endarrereix 10 dies, fins al 30 de maig, en compliment del RD 15/2020 de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries de suport a l’economia i el treball.

Galeria d'Imatges

Arxius adjunts