Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El contracte de neteja dels edificis municipals inclou mesures pedagògiques adreçades als usuaris

Escoltar

El contracte de neteja dels edificis municipals inclou mesures pedagògiques adreçades als usuaris

La neteja d’una part dels equipaments la realitzaran Centres Especials de Treball, tal i com estava previst en els plecs d’adjudicació, per contribuir a la integració laboral de persones amb diferents capacitats. A més, la nova contractació contempla millores laborals i preveu campanyes de sensibilització.

El Ple municipal, reunit en sessió extraordinària, va aprovar ahir l’adjudicació del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró. La contractació, que s’ha dividit en 4 lots, ha tingut en compte criteris socials, ètics i ambientals, i es fa per dos anys prorrogables a 3 més.

El pressupost conjunt previst és de gairebé 10 milions d’euros per a la suma dels dos anys inicials. El personal és subrogable.

Per primera vegada l’adjudicació de part dels serveis (lots 2 i 3) s’ha reservat per a la contractació de Centres Especials de Treball com a mesura de caràcter social i per contribuir a la integració laboral de persones amb diferents capacitats.

A banda de la contractació de Centres Especials de Treball, els plecs d’adjudicació han inclòs altres millores socials i laborals com la creació de la figura de la supervisora o supervisor d’equip, que permetrà una certa promoció interna de les persones que treballen al servei de neteja. També s’han valorat amb més puntuació criteris com el pla de formació al personal contractat i la prevenció de riscos; el foment de la separació de residus i el tipus de productes utilitzats i, per primera vegada, es vincula l’execució d’aquest servei a la realització de campanyes divulgatives o pedagògiques per fomentar els bons hàbits entre els usuaris de les instal·lacions municipals redundant en la idea que la neteja és cosa de totes i tots.

El lot 1 del contracte inclou la neteja de la major part dels edificis i dependències municipals, escoles (excepte les incloses en el Lot 2), escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. S’ha adjudicat a Servicios Especiales de Limpieza, SA per un pressupost màxim 8.267.678,47 € (IVA inclòs) pels 2 anys de durada inicial del contracte.

El lot 2 inclou el servei de neteja de les escoles Torre Llauder, Maria Mercè Marçal i La Llàntia, i la recollida de paper a totes les dependències municipals per la seva destrucció certificada. Aquest lot s’ha adjudicat a la Fundació CEO del Maresme per un pressupost màxim de 565.720,44 € (IVA inclòs).

El lot 3 inclou la neteja del mercat municipal de la plaça de Cuba, adjudicada a Emiser Vallès, SL per un pressupost màxim de 138.249,63 € (IVA inclòs).

El lot 4 inclou el servei de neteja dels espais del Parc TecnoCampus Mataró, que s’ha adjudicat a l’empresa Servicios Industriales Reunidos, SAU per un pressupost màxim de 945.992,75 € (IVA inclòs).