Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta per al foment de l’ús racional i sostenible dels entorns naturals de Mataró

Escoltar

El Ple aprova una proposta per al foment de l’ús racional i sostenible dels entorns naturals de Mataró

El Ple celebrat ahir 9 de setembre va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució presentada per Junts per Mataró per al foment de l’ús racional i sostenible dels entorns naturals de la ciutat.

El text íntegre de la Proposta de Resolució és el següent:

“La pandèmia ens ha portat una munió de conseqüències negatives, no únicament sanitàries, sinó també econòmiques i socials. Tanmateix ha introduït canvis rellevants en els hàbits de la població: en els darrers mesos una part molt important de la ciutadania, durant els caps de setmana, ha descobert que Mataró  té un entorn natural del que encara es pot gaudir.

Aquest augment de visitants a la perifèria dels límits municipals, també ha comportat problemes: massificació de llocs concrets com les Cinc Sènies; increment de l’ús de vehicles en llocs puntuals com Can Bruguera, voltants del Parc Forestal, veïnats de Mata i santa Rita i han augmentat els comportaments incívics, fins i tot delictius, com abocaments de runes i d’altres poc respectuosos amb l’entorn.

Gaudir de la natura és enormement positiu, però exigeix conèixer l’entorn i, per tant, cal  fomentar l’educació ambiental per tal que no comporti efectes negatius. Aquesta tasca ha d’implicar necessàriament a les escoles de la ciutat, amb un projecte educatiu relacionat amb la descoberta d'aquests hàbitats d'interès natural amb tota la seva biodiversitat i el seu respecte i preservació.

A Mataró hi ha entitats  excursionistes i naturalistes que de ben segur estarien disposades  a fomentar aquesta educació ambiental, i que podrien assessorar a la ciutat sobre com posar en marxa les iniciatives abans esmentades. Però és  l’Ajuntament ha de liderar aquesta iniciativa.

Tot plegat es pot efectuar en el marc de la configuració de l’Anella verda i blava  de la ciutat, no entesa només com un proposta urbanística, sinó també com una proposta cultural i cívica, amb els objectius de:

  • Fer una proposta de ciutat industrial neta i sostenible on es possible treballar i viure bé.
  • Donar una solució integradora a unes espais caracteritzats per la problemàtica peculiar que suposa  ser la frontera entre el món urbà i un espai agrícola, natural i residual industrial molt malmès.
  • Afavorir la conservació dels valors naturals  i aprofitar l’ enorme potencial del espais naturals que envoltant la ciutat i a la vegada implicar la ciutadania  en la conservació del patrimoni natural.

La proposta de l’ Anella Verda i de Mataró presentada en el marc del Pla de Mandat 2019-2023 sota el compromís de “Garantir i protegir espais lliures que envolten la ciutat per garantir la biodiversitat”, no té assignació ni recursos definits fins a l’any 2023. Creiem que la ciutat no pot esperar tant. Enguany s’ha posat molt en valor les Cinc Sènies, així com la necessitat d’incrementar la seva importància estratègica, també en relació al seu paper en l'economia circular. Això sense un projecte definit de l’entorn periurbà de la nostra ciutat no serà possible.

L'Anella Verda, a més endegar un debat sobre la ciutat sostenible, suposarà  la confirmació de l’opció definitivament protectora de les Cinc Sènies.

Per  tot això, aquest grup municipal proposa l’ adopció dels següents acords:

1.- Avançar en la seva projecció els treballs per a la configuració de la anella verda i blava de la ciutat, amb la configuració d´una taula de treball entre els departaments municipals afectats i les entitats ciutadanes interessades a fi de proposar les primeres línies d´actuació en aquest àmbit.

2.- Mentrestant  procedirà  a:

2.1. La creació d’ un punt físic d’informació, que estaria obert els caps de setmana i festius, sobre les rutes i les mesures de respecte ambiental, a fi de diversificar la quantitat d’usuaris i promoure comportament cívics.

2.2. La creació d’itineraris específics,  que potencien els recursos històrics i naturals de l’ entorn  i permetin recuperar  antigues masies i camins.

2.3.  Impulsarà i una nova ordenança d’usos i accessos al medi natural, a poder ser  coordinada amb els municipis veïns, que limiti el trànsit motoritzat en aquests espais naturals en favor de vianants i ciclistes, impulsant espais d’aparcament alternatius pensats per a persones amb mobilitat reduïda o afectacions motrius.

2.4. Editarà fulletons informatius sobre aquests itineraris, amb informació sobre la fauna, la botànica, la geologia i la història i curiositats que podran observar els usuaris, i les normes de comportament. En la seva confecció cal que siguin protagonistes les entitats excursionistes i naturalistes de la ciutat.  

2.5. En aquells dels espais naturals vulnerables o que han patit una degradació ambiental important els últims anys, com son les lleres de les rieres o..., procedint al controlar del seu accés.

2.6.  Procedirà a la instal·lació de  plafons informatius i divulgatius en aquestes zones d'interès natural poc conegudes i on actualment hi ha alguna ruta o camí. Igualment  la millora en  la senyalització dels camins, evitant que se'n creïn dreceres i camins alternatius, que només fan que degradar més l'entorn natural.

2.7. Facilitarà i potenciarà els itineraris guiats per rutes del nostre entorn natural, a fi de potenciar els seus recursos històrics i naturals i la recuperació d’antigues masies i d’ antics camins.

3.- L’ Ajuntament en Ple acorda instar a la Diputació de Barcelona i al Consell Comarcal del Maresme  amb els ens supramunicipals i/o consorcis que mantenen o gestionen infraestructures i recursos situats en el medi natural que envolta la ciutat de Mataró, per tal d’agilitzar la planificació, priorització i execució de programes i accions en aquests espais naturals.”

 

Publicat a