Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament dona suport a una estratègia de preservació i defensa del litoral i platges del Maresme basada en estudis científics

Escoltar

L’Ajuntament dona suport a una estratègia de preservació i defensa del litoral i platges del Maresme basada en estudis científics

La Junta de Portaveus, celebrada dimarts 6 d’abril del 2021, ha aprovat per unanimitat una Declaració institucional presentada per ERC per donar suport a una estratègia de preservació i defensa del litoral i platges del Maresme fonamentada en estudis científics de les dinàmiques litorals.

El text íntegre d’aquesta Declaració institucional és el següent:  

“Moltes localitats costaneres de la comarca del Maresme viuen molt pendents dels resultats que any darrera any es deriven de l’evolució i de la gestió de les costes i especialment de les platges de la nostra comarca.
La  gestió del litoral feta durant dècades no ha estat planificada en termes sostenibles i amb el respecte necessari cap al medi ambient i la mitigació dels efectes del canvi climàtic. L’impacte en el paisatge i sobretot, en l’ecosistema marí ha estat molt alt.

Actualment ens trobem amb un litoral altament artificialitzat, amb ports que dificulten el trànsit de sorra i amb infraestructures de mobilitat importants a primera línia de mar (Nacional II o via del tren) i passejos marítims, vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic i dels temporals, cada cop més freqüents i més virulents a la zona costanera. Més al nord, el delta de la Tordera afectat també per la disminució d’aportacions sedimentàries i al llarg de la comarca...

Més enllà dels ports esportius i infraestructures diverses, cal fer esment també a les pràctiques de regeneració de les platges a base del dragat  i transport d’enormes volums de sorra del fons marí cap a la línia de costa, a més del projecte de construcció de nous dics i espigons. El projecte elaborat el 2014 preveia la construcció de 30 dics i espigons i el dragat continuat de sorra a desenes de punts al llarg de tota la comarca, afectant a la majoria de localitats costaneres.

Tot això comporta el procés de regressió de les praderes marines, alterant el fons i els ecosistemes marins i perjudicant els habitats naturals, geomorfològicament i també a la indústria turística i pesquera.

El repte present i futur de litoral i platges, exigeix actuacions que tinguin present per un costat la situació climàtica que ens trobarem al llarg de les properes dècades i que per l’altra banda siguin les mínimes imprescindibles, de manera que s’aconsegueixi el màxim efecte, amb els mínims danys i impactes possibles.

Cada vegada és més clar que cal dissenyar i impulsar accions que respectin les dinàmiques naturals del mar i evitar l’execució d’intervencions artificials que puguin afectar de forma irreversible la costa i la sostenibilitat del sistema.

En aquesta línia, el Senat ha aprovat recentment un text en el que insta el Govern d’Espanya, d’acord amb el de la Generalitat, a impulsar una sèrie d’accions en relació a aquesta qüestió, entre les quals:

- La necessitat de replantejar el projecte del 2014, a partir d’un nou estudi que permeti la utilització de solucions per tot el litoral que respectin els ecosistemes marins i les dinàmiques geomorfològiques naturals que fan que el flux de sediments es distribueixin des del delta de la Tordera avall.

- El compromís de paralitzar aquelles actuacions a les que s’hi oposi el Ple Municipal de l’Ajuntament titular del terme municipal on s’havien de dur a terme.

- La creació d’una Mesa de Coordinació entre  el Govern d’Espanya (Ministeris de Transició Ecològica i de Transports), la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal i totes les alcaldies afectades per a cordar les mesures conjuntes corresponents.

- L’elaboració d’un informe científic sobre els fluxos sòlids fluvials per tal de promoure plans de gestió dels sediments que assegurin l’arribada del flux sedimentari fins a les línies de la costa, garantint la sostenibilitat de deltes i platges.

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres proposa l’adopció del següent acord:

  1. L’Ajuntament de Mataró insta el Govern d’Espanya, que en col·laboració amb el de la Generalitat, apliqui l’acord adoptat respecte aquesta qüestió al Senat i implementi una estratègia d’actuació per a la preservació, millora i defensa envers l’erosió de les platges del Maresme, amb el mínim impacte sobre l’ecosistema, fonamentades en estudis científics de la dinàmica litoral i considerant també els efectes del canvi climàtic”.

Publicat a