Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró vol aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil

Escoltar

Mataró vol aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil

La Junta de Portaveus, celebrada el 4 d’octubre, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada per Junts per Mataró a favor d’aplicar mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil.

Persones joves que participen en el programa Cooperativitza't de promoció de l'autoocupació.
Persones joves que participen en el programa Cooperativitza't de promoció de l'autoocupació.

El text íntegre és el següent:

“L’Estat espanyol encapçala la llista de països amb la taxa de desocupació juvenil  més alta de la Unió Europea. Concretament, a inicis del 2021, Espanya va registrar un atur juvenil del 39,9%, és a dir, actualment a Espanya 4 de cada 10 joves no poden treballar, sumant un total d'uns 588.000 joves aturats. A més, el sistema contractual i laboral fa que quan aconsegueixen inserir-se al mercat, prop del 40% ho faci amb un contracte temporal que minva les seves possibilitats de construir un projecte de vida autònom i precariaritza la seva situació.

Cada vegada, les i els joves estan més i millor formats i especialitzats acadèmicament. No obstant això, les dades d'abandonament prematur dels estudis entre els joves (17,3%) segueix sent bastant més elevat que la mitjana europea (10,2%). Queda doncs, molta feina per fer no només en termes d'inserció laboral juvenil, sinó també en la millora de la qualificació del col·lectiu i en la relació entre centres acadèmics i empreses amb l’objectiu de millorar la competitivitat econòmica a nivell internacional d’Espanya, un element clau per a la sortida de la crisi econòmica causada per la pandèmia.

A més, juntament amb la precarietat contractual i el caràcter temporal de la contractació  juvenil, la necessitat d'una solució s'ha vist encara més accentuada en el marc de la COVID-19. Això ha provocat un augment de la sobre qualificació i l'explotació juvenil que té greus efectes a llarg termini, ja que a més d'afectar l'atur estructural, també està vinculat a conseqüències negatives sobre els nivells dels salaris i l'estabilitat del sistema de pensions.

Aquesta situació hauria de preocupar greument al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat i determinar la  desocupació juvenil com una de les principals emergències socials i laborals del país. Les implicacions que es deriven d'aquesta situació són d'ampli calat, i requereixen de  mesures ambicioses i valentes, també en l’àmbit municipal, per esmenar el seu context de precarització i temporalitat.

Incrementar la contractació juvenil no temporal i la inserció en el mercat de treball de joves a través d'incentius empresarials per a la seva contractació, tal com defensa l'Organització Internacional del Treball, o l'aposta per la formació de sectors de producció estratègics, són part de les mesures que ja s'haurien d'estar desenvolupant.

D’acord amb l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Mataró acorda:

1-         Instar a les administracions competents a fer efectiu el pla de Garantia Juvenil i a impulsar les mesures necessàries per incrementar l'ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys. També, des del SOC, vetllar per l’efectivitat i la verificació dels resultats d’aquest programa.

2-         Instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.

3-         Instar al Govern espanyol a desenvolupar una reducció del 80% de la quota d'autònoms fins als 36 primers mesos, i una reducció del 50% fins al mes 48, per joves autònoms menors de 30 anys. Així com també a fer una proposta per tal d’estipular les quotes segons els beneficis nets.

4-         Instar al Govern espanyol a avançar en l'elaboració d'una nova legislació específica que marqui les correctes condicions per desenvolupar el teletreball, i que incorpori les corresponents sancions a tota vulneració d'aquests drets laborals de les i els joves i que estableixi un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats, de pagament dels costos domèstics derivats del teletreball, de flexibilitat de les jornades laborals i de conciliació de la vida laboral, familiar i social.

5-         Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats , al Senat, al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients. Al Govern de la Generalitat de Catalunya, en especial als Departaments d’Educació, de Recerca i Universitats i d’Empresa i Treball. Mataró, a 23 de setembre de 2021.”