Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament establirà un marc de col·laboració amb l’ITeC per la transformació digital dels serveis d’obres i manteniment

Escoltar

L’Ajuntament establirà un marc de col·laboració amb l’ITeC per la transformació digital dels serveis d’obres i manteniment

Es tracta d’una Proposta de resolució aprovada ahir per unanimitat al Ple municipal a proposta del grup municipal de Junts x Mataró.

El text íntegre de l’acord és el següent:

“En el Ple de juny del 2021 el grup municipal de Junts per Mataró vam proposar la redacció d’un manual de qualitat de les obres de la ciutat, dèiem:

Les ciutats i les persones que hi viuen demanden un hàbitat urbà de qualitat. L’espai públic forma part d’aquest hàbitat, és el lloc on s’articulen i conflueixen el conjunt d’usos i activitats dels ciutadans; d’aquesta demanda neix la necessitat de transformar-lo i mantenir-lo en condicions òptimes. Les obres a la ciutat formen part de les actuacions que Mataró ha de dur a terme per garantir una millora contínua en l’àmbit de, serveis urbans, equipaments, espais verds, vials, infraestructures, etcètera, orientant la seva estratègia per garantir a les persones qualitat de vida, millora social i urbana, millora als barris. Les obres, com a mitjà per assolir aquests objectius, són generadores impactes importants en l’entorn més proper, provoquen molèsties a les persones, als comerciants, dificulten la seva mobilitat i produeixen diferents impactes mediambientals. L’Ajuntament ha de vetllar per minimitzar aquests impactes, tant en la planificació com durant la implantació i l’execució del projecte.

En el Ple de maig del 2021 preguntant per l’estat dels paviments, afirmàvem:

L’espai públic és el lligam de la ciutat; l’element de comunicació; el lloc del moviment i de trobada; d’estada i d’intercanvi; de passeig i de comerç; de manifestacions reivindicatives, lúdiques i culturals, és on interactuen els ciutadans. El paviment és la base i el suport d’aquestes activitats i aquests usos, ha de donar resposta a la multiplicitat de requeriments que l’activitat humana i ciutadana sol·licita en cada moment.

En l’informe presentat en relació al Pla estratègic de la ciutat intel·ligent, anomenàvem el concepte de “ciutat ja construïda”, recalcàvem:

La ciutat és la gent del carrer, definició simple però encertada. Pensem en un Mataró de futur com una metròpoli de barris productius a velocitat humana. No existeixen receptes guanyadores, cal treballar-ho sempre partint d’una ciutat ja construïda. Necessitem pensar en la ciutat ja construïda.

En el Ple de març de 2021, vam proposar la redacció d’una Ordenança del paisatge urbà i fèiem la següent reflexió:

El paisatge apareix lligat a la qualitat de vida: quan el paisatge urbà és adequat, bell, digne de contemplar-se, millora la qualitat de vida dels seus habitants, que veuen en ell el decorat ideal de les seves vides, un entorn real que acaba sent clarament subjectiu i que contribueix, a través de la memòria, a desenvolupar l’orgull i l’amor que la majoria dels ciutadans tenim per les nostres ciutats. I a canvi, si el paisatge està degradat, això influeix negativament en la qualitat de vida dels habitants de la ciutat, en la mesura que conviu amb ell de manera quotidiana, i, a part de la lletjor que transmet, impedeix el desenvolupament normal d’activitats d’oci, laborals, esportives, socials i, com no, econòmiques i turístiques.

El grup municipal de Junts de Mataró treballa sota tres premisses fonamentals. Fer la vida fàcil als mataronins i mataronines, fer que les coses passin i treballar per recuperar el sentiment de pertinença a la ciutat. La nostra ciutat, Mataró s’ho mereix. Per això, hem desenvolupat i estem treballant en la presentació de diferents propostes per a la millora de l’eficiència de la gestió municipal i de l’espai públic. Per exemple: apostar per una nova organització del departament de llicències; la creació d’una gestió municipal més resilient. Hem treballat dur en la redacció del nou contracte de neteja de la ciutat; en la redacció de la nova ordenança de mobilitat i hem estès la nostra col·laboració al govern per la millora de la seguretat. Junts per Mataró no ens hem quedat al marge en fer nombroses propostes i reflexions al govern i departaments tècnics municipals en els diferents plens i comissions informatives de les que participem.

Cal, però, seguir avançant i proposant noves eines, al nostre entendre fonamentals per la nova ciutat que la societat actual ens planteja, Mataró no es pot quedar enrere. En els últims 10 anys les licitacions referents amb l’execució de projectes i serveis envers l’espai públic han augmentat considerablement, tant a nivell econòmic com a volum d’execució. Analitzant la gestió i l’actuació que es porta a terme des del nostre Ajuntament, proposem la millora en l’especialització i digitalització dels corresponents departaments d’obres i manteniment.

L’Ajuntament ha de gestionar actius físics com poden ser les diferents xarxes de serveis, mobiliari urbà, jardineria, senyalització,...Existeixen unes problemàtiques concretes, com pot ser: disposar de dades poc precises, antigues i desactualitzades. Que les dades estan disperses entre diferents departaments. Plànols en 2D que no tenen més valor afegit que la seva representació gràfica. Impossibilitat de gestionar les dades i prendre-hi decisions.

La conseqüència de tot això es deriva a una presa de decisions d’inversions sense una base sòlida. A treballar amb dades no connectades que fan que les inversions es retardin i amb major cost econòmic.  Comporten un manteniment deficient dels sistemes que depenen de les administracions. Finalment, existència de problemes en l’execució d’inversions en infraestructura per serveis afectats.

Es proposa especialitzar i digitalitzar aquests departaments, principalment, amb l’ús de tres eines: Big Data, Building Information Modeling (BIM) i la gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO). Simplement, és posar al dia uns departaments fonamentals per la gestió de la ciutat i que ens permetin créixer i desenvolupar de forma adequada. Millora de l’espai públic des del punt de vista de projecte i estalvi econòmic durant el procés de manteniment.

El Big Data és l’anàlisi massiva de dades. La importància del Big Data no gira al voltant de la quantitat de dades que tens, sinó pel que fas amb elles. Pots prendre dades de qualsevol font i analitzar-les per trobar respostes que permetin: Reduir els costos, reduir el temps i prendre decisions intel·ligents: Per exemple, determinar les causes d’origen de fallades, problemes i defectes gairebé en temps real.

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i la gestió d’un projecte de construcció. El seu objectiu és centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital creat per tots els seus agents.

El GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador). És una eina que facilita les diferents gestions de manteniment duna organització.

Mitjançant els processos de digitalització els avantatges obtinguts són:

1.- Informació compartida interdepartamental. - Tots els departaments disposen de la mateixa informació que s’autoalimenta de manera comuna. Amb això s’optimitzen els recursos de gestió, així com es redueixen els errors en els processos de disseny, construcció i manteniment.

2.- Gestió mediambiental. - Amb el procés de digitalització es permet la monitorització dels sistemes, controlant consums i abocaments

3.- Aplicació de sistemes BIG DATA per a la presa de decisions en gestió. Aplicació de la digitalització per poder establir nous criteris objectius en l’adjudicació de contractes. Això aplica directament a la digitalització de l’Administració i a la transparència en els processos administratius.

4.- Implementació totalment finançable a l’entorn dels fons NEXT GENERATION.

Des de Junts de Mataró som coneixedors del Pla de transformació de l’Ajuntament de Mataró 2016-2022 Tr@nsforMAT. A on es parla de la transformació de l’organització per millorar la ciutat. De la transformació de l’organització per donar millor servei a la ciutadania, afrontant els reptes principals que tenim per davant. I finalment de la transformació digital per adaptar l’organització i la manera de treballar. Però, creiem que manca una aposta decidida per la transformació digital i especialització dels departaments d’obres i manteniment.

D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Mataró sol·licitem al Ple que es prengui el següent:

ACORD

Que l’Ajuntament estableixi un conveni de col·laboració amb  la Fundació Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) per poder desenvolupar la transformació digital d’aquests departaments seguint tres eixos fonamentals: La digitalització de les dades, la digitalització de processos i fluxos i  procedir a la anàlisis i estratègies per implantar la digitalització”.