Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana més eines per lluitar contra les ocupacions conflictives i delinqüencials

Escoltar

Mataró demana més eines per lluitar contra les ocupacions conflictives i delinqüencials

La Junta de Portaveus del 28 de novembre ha aprovat per unanimitat una Declaració institucional, presentada pel PSC i Junts per Mataró, sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

El tex íntegre de la proposta és el següent:

“Les ocupacions il·legals delinqüencials són un greu problema que fa la vida impossible als veïns que la pateixen i provoca un sentiment d’impotència a molts dels nostres ajuntaments i alcaldes perquè no tenen eines per restablir la convivència en els seus municipis.

Aquestes ocupacions són utilitzades sovint per màfies que s’aprofiten d’uns immobles que sabem que el propietari no farà res i que provoca que, amb el pas del temps, la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degradi enormement.

Els propietaris no fan res perquè són immobles propietat d’entitats financeres, fons especulatius, grups o fons voltors, la SAREB, o persones jurídiques considerades grans tenidors, que fan de la inversió en la compra de finques un negoci especulatiu en detriment del dret a l’habitatge. Aquests propietaris no actuen judicialment, i es desentenen dels problemes que generen aquestes ocupacions delinqüencials, donat que la seva finalitat no és altra que l’enriquiment, mantenint-se al marge dels problemes socials i de la convivència comunitària.

També donem resposta a un mandat parlamentari per actuar contra les ocupacions i la usurpació d’habitatges on hi ha un major risc de l’acció de grups delinqüencials que han convertit l’ocupació en un negoci, minvant el dret de les persones vulnerables a adquirir un habitatge social i, a la voluntat del Govern de garantir la convivència i facilitar instruments per resoldre una situació que provoca greus conflictes i degrada comunitats i barris, quan els propietaris dels immobles no actuen per solucionar-ho.

És per això que, des de Junts per Mataró, fem una crida als tribunals de justícia i a la fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan a altres llocs de l’Estat, protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per a desallotjar l’immoble ocupat il·legalment, quan aquest no respon a cap dret legítim i genera greus problemes de convivència.

Per tot això, els grups municipals del PSC i Junts per Mataró, presenten els següents acords:

Primer.- Donar eines als alcaldes i comunitats de propietaris per acabar amb l’ocupació d’immobles -pisos, finques, naus, i parcel·les en urbanitzacions- que provoquen greus problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre els veïns, quan es tracta d’una ocupació delinqüencial.

Segon.- Destinar a habitatge social els immobles recuperats per fer front a una de les emergències que viu el país: la falta d’habitatge, prenent a la vegada meusres efectives quan els habitatges propietat dels grans tenidors romanen buits durant mesos.

Tercer.- Impulsar la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris. La modificació facultarà jurídicament els ajuntaments i les comunitats de propietaris afectades perquè puguin instar judicialment les desocupacions en aquells casos que generin alteració greu de la convivència i creïn alarma social.

Quart.- Modificar la llei de l’habitatge i afegir una nova tipologia de conducta com a exemple d’incompliment de la funció social de l’habitatge.

Cinquè.- Modificar la Llei d'Enjudiciament Criminal mitjançant la introducció d'una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores, des de la petició cautelar de desallotjament, quan els ocupants de l'immoble requerits no exhibeixin el títol jurídic que legitimi la seva permanència a l'immoble.

Sisè.- Modificar de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per possibilitar que els ajuntaments puguin tenir instruments que els permetin intervenir contra els efectes perjudicials per a la seguretat i a la convivència ciutadana que genera la comissió de conductes delictives derivades de l'ocupació il·legal.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Justícia, a la consellera de Justícia, Drets i Memòria, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”

Publicat a