Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’adherirà al programa ONU-Dones “Ciutats segures i espais públics segurs”

Escoltar

Mataró s’adherirà al programa ONU-Dones “Ciutats segures i espais públics segurs”

El Ple ordinari del mes de gener ha aprovat per unanimitat la Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Ciutadans per a l’adhesió al programa ONU Dones “Ciutats segures i espais públics segurs”.

El text íntegre de la proposta és el següent:

“El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 adverteix que ‘la societat espanyola continua havent de fer front a reptes fonamentals per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, ja que tot i la igualtat reconeguda en la Constitució i en el nostre ordenament jurídic , i dels significatius progressos fets en els darrers anys, persisteixen discriminacions que van des de les formes més extremes -com les que pateixen les dones víctimes de violència-, a les menys perceptibles i evidents que es donen dia a dia en tots els àmbits. En aquest sentit, és fonamental atendre a col·lectius víctimes de discriminació múltiple, moltes vegades ocults fins ara, com el de les dones i nenes amb discapacitat’.

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 2015 per l'ONU, impulsa el compromís de la comunitat internacional per a l'assoliment de la igualtat de gènere i l'empoderament de totes les dones i nenes a través d'un objectiu específic (Objectiu 5) i de manera transversal en altres objectius. Totes les metes que es proposen en aquest objectiu estan també directament adreçades a l'Administració Local, entre elles: "Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món (Objectiu 5.1); Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació (Objectiu 5.2); Reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerats mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país (Objectiu 5.4); Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública (Objectiu 5.5.); Assegurar l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius (Objectiu 5.6); Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als recursos econòmics, així com accés a la propietat (...) (Objectiu 5.7); Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la informació i les comunicacions, per promoure l'apoderament de la dona (Objectiu 5.8); Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure la igualtat de gènere i l'Empoderament de totes les dones i les nenes a tots els nivells (Objectiu 5.9) ".

Al juliol de 2010, l'Assemblea General de les Nacions Unides va crear ONU Dones, Entitat per a la Igualtat de Gènere i l'Empoderament de les Dones. Amb aquest acte, els Estats membres de les Nacions Unides van fer un pas històric, accelerant els objectius de l'Organització relatius a aquesta matèria. La creació d'ONU Dones va sorgir com a part del programa de reforma de les Nacions Unides, que va reunir recursos i mandats que generessin un major impacte. S'erigeix ​​i es basa sobre l'important treball de quatre organismes anteriorment independents del sistema de les Nacions Unides, que es centraven exclusivament en la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones: Divisió per al Avançament de la Dona (DAM), Institut Internacional d'Investigacions i Capacitació per a la Promoció de la Dona (INSTRAW), Oficina de l'Assessor Especial en Qüestions de Gènere i Avenç de la Dona (OSAGI) i Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM). La igualtat real i efectiva de dones i homes és un principi jurídic universal, reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans. Per això, des de l'organització internacional ONU Dones es va llançar la iniciativa mundial 'Ciutats Segures i Espais Públics Segurs', que forma part del programa mundial de 'Ciutats Segures i Lliures de Violència contra les dones i nenes'. Des de l'any 2010, ONU Dones treballa en aquest programa, generant sinèrgies entre diferents agents institucionals i socials, una iniciativa que pretén ser àmplia, transversal i multidisciplinar, treballant des de diferents perspectives per aconseguir l'eliminació de tot tipus de violència contra la dona, així com la implementació de mesures positives per a la consecució d'una igualtat real i efectiva entre homes i dones. En l'àmbit de competència i actuació de l'Ajuntament, les possibilitats de col·laboració amb aquest programa i d'introducció de mesures concretes destinades a l'eradicació definitiva de la desigualtat, són múltiples i il·limitades: l'elaboració dels pressupostos i ordenances municipals amb perspectiva de gènere; la consecució d'una igualtat real i efectiva entre homes i dones en l'àmbit laboral, tant en l'ocupació que genera directa com indirectament el Consistori (eliminació  de la bretxa salarial, del sostre de vidre, foment de mesures de conciliació, corresponsabilitat, etc.); la proposició de mesures concretes de millora de la seguretat en el desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat; la introducció de la perspectiva de gènere en els projectes que s'estan desenvolupant en l'àrea de medi ambient; la inclusió del debat de la supressió de tota mena de violències contra les dones i nenes en els diferents fòrums en què és present l'Ajuntament en representació dels interessos dels veïns.

Finalment contextualitzant la nostra proposta, no podem oblidar els efectes negatius de la pandèmia en matèria d'igualtat de gènere. Referent a això, el Secretari General de les Nacions Unides, a l'abril de 2020, va advertir que ‘els escassos avanços en matèria d'igualtat de gènere i drets de les dones aconseguits al llarg de les dècades estan en perill de retrocés com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, instant els governs a què posin a les dones i les nenes en el centre dels seus esforços per a la recuperació ". Per a això va plantejar que "tots els plans de resposta a la COVID-19, així com tots els paquets i recursos per a la recuperació, han d'abordar els efectes en terme de gènere d'aquesta pandèmia". En concret, ONU Dones ha desenvolupat un resposta ràpida per mitigar l'impacte de la crisi de la COVID-19 sobre les dones i les nenes, així com per garantir que la recuperació a llarg termini les beneficiï, i per a això s'ha centrat en cinc prioritats: "Mitigar i reduir la violència de gènere, inclosa la violència domèstica; promoure que la protecció social i els paquets d'estímul econòmic serveixin a les dones i les nenes; fomentar que les persones donin suport i practiqui el repartiment equitatiu de la feina de cures; promoure que les dones i les nenes participin en la planificació i la presa de decisions de la resposta de la COVID-19; garantir que les dades i mecanismes de coordinació incloguin la perspectiva de gènere’.

Per tot això considerem que en aquests moments és fonamental que l'Ajuntament de Mataró formi part i col·labori activament amb aquesta iniciativa d'ONU Dones, organització que gaudeix d'un reconeixement internacional i que visibilitza les mesures concretes i específiques que s'estan duent a terme a municipis de tot el món, compartint-les i posant-les en comú perquè la lluita contra les violències i la desigualtat de gènere transcendeixi a l'àmbit del que és individual i el que és local i adquireixi una projecció internacional i col·lectiva, única esfera assumible per a la consecució real de la finalitat última que es pretén: l’eradicació de la desigualtat i de tota mena de violències que pateixen dones i nenes a tot el món.

Per tot l'exposat, el grup municipal de Ciutadans - Partit de la Ciutadania, proposa l'aprovació dels següents acords:

1- Instar l'Ajuntament del Mataró a adherir-se a el Programa d'ONU Dones 'Ciutats Segures i Espais Públics Segurs'.

2- Comunicar l'acord a les associacions i entitats locals de la ciutat que treballen per eradicar la violència de gènere”.

Publicat a